ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

สพฐ. เตรียมขยายศูนย์การเรียนเฉพาะความพิการกว่า 700 แห่ง ให้ครอบคลุมทุกพื้นที่

วันที่ลงข่าว: 21/05/15

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เตรียมขยายศูนย์การเรียนเฉพาะความพิการกว่า 700 แห่ง เพื่อให้เด็กได้รับโอกาสพัฒนาอย่างทั่วถึง

นายกมล รอดคล้าย เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) เปิดเผยว่า ตามที่สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือ สพฐ.ได้ดำเนินโครงการพัฒนาศูนย์การเรียนเฉพาะความพิการ ในปีงบประมาณ 2557 ขณะนี้มีศูนย์การเรียนที่ดำเนินการแล้ว 521 แห่ง และปี 2558 สพฐ.ต้องการขยายอีก 207 แห่ง เป็น 728 แห่ง เพื่อให้ผู้เรียนได้รับโอกาสพัฒนาเต็มศักยภาพครอบคลุมทุกภูมิภาค ขณะเดียวกัน จะมีการยกร่างกฎกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยเรื่องการจัดศูนย์การเรียนเฉพาะความพิการ ซึ่งจะกำหนดมาตรฐาน เช่น หลักสูตรการเรียน การสอน สถานที่ เพื่อให้ศูนย์การเรียนจดทะเบียนอย่างถูกต้อง เพราะที่ผ่านมา การดำเนินงานต้องขอจดทะเบียนจัดตั้งศูนย์ ที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ส่งผลให้การจัดสรรงบประมาณค่อนข้างยาก ดังนั้น หากดำเนินการตามกฎระเบียบของ ศธ.จะทำให้ได้รับงบประมาณจากภาครัฐอย่างเต็มที่ มีการประกันคุณภาพ การทำงานจะเกิดความสะดวกมากยิ่งขึ้นในอนาคต

นายกลม กล่าวอีกว่า สพฐ.ปรับยุทธศาสตร์การจัดการศึกษาคนพิการใหม่ เพื่อขยายโอกาสทางการศึกษาให้เข้าถึงผู้เรียนทุกคนทุกสภาพร่างกาย และเห็นว่า การจัดการศึกษาสำหรับเด็กพิการ ผู้ปกครองเป็นหัวใจสำคัญของการดูแลเด็กพิการได้เป็นอย่างดี จึงได้ปรับเป็นโครงการการจัดศูนย์การเรียนรู้เฉพาะคนพิการ ในรูปแบบการปรับบ้านให้เป็นห้องเรียน เชื่อมั่นว่า พ่อแม่จะเป็นครูที่ดีสำหรับเด็กได้ โดยศูนย์การเรียนฯ ลักษณะดังกล่าวจัดการเรียนโดยครอบครัว สถานประกอบการ องค์กรเอกชน และชุมชน ซึ่งมีหลายกลุ่มที่ประสบความสำเร็จสูง

ที่มาของข่าว สำนักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก