ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดโครงการน้ำพระทัยพระราชทาน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

วันที่ลงข่าว: 21/05/15

พลตรีหญิง คุณหญิงอัสนีย์ เสาวภาพ ประธานสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศ เป็นประธานเปิดกิจกรรม "55 ปี สภาสังคมสงเคราะห์ฯ" ร่วมแรง ร่วมใจ พัฒนาสังคมไทย ตามโครงการน้ำพระทัยพระราชทาน ส่วนกลาง เพื่อน้อมเกล้าน้อมกระหม่อม ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ที่โรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญ เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมจำนวนมาก

ประธานสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย กล่าวว่า โครงการน้ำพระทัยพระราชทาน เป็นโครงการตามพระราชเสาวนีย์ ของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ที่ทรงให้จัดเลี้ยงอาหารกลางวันแก่ผู้ตกงาน และผู้ประสบความทุกข์ยากเดือดร้อนในภาวะวิกฤต ตั้งแต่ปี 2541 ดังนั้น ในโอกาสครบรอบ 55 ปี สภาสังคมสงเคราะห์ฯ จึงสานต่อพระราชปณิธานจัดโครงการดังกล่าวขึ้นเพื่อเผยแพร่พระเกียรติคุณ โดยกิจกรรมวันนี้มีการจัดเลี้ยงอาหารกลางวัน, มอบเงินสมทบให้ครอบครัวผู้ยากไร้, มอบอุปกรณ์ช่วยคนพิการ, มอบเครื่องอุปโภคบริโภคแก่ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส, รวมถึงการให้บริการปรึกษาปัญหาต่างๆ, การบริการทางการแพทย์, บริการจดทะเบียนคนพิการ, และบริการจัดหางาน

สำหรับสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดตั้งเมื่อปี 2503 จากนั้นเมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2504 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม รับสภาสังคมสงเคราะห์ฯ ไว้ในพระบรมราชูปถัมภ์ และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงรับเป็นองค์ประธานกิตติมศักดิ์ นับว่าเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างล้นพ้น เป็นสิริมงคลยิ่งแก่สภาสังคมสงเคราะห์ฯ

ที่มาของข่าว สำนักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก