ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

สำนักงานจัดหางานจังหวัดตรัง ขอเชิญร่วมงาน "วันนัดพบแรงงาน Trang Job Fair 2015"

วันที่ลงข่าว: 21/05/15

นายสุธรรม บัวแก้ว จัดหางานจังหวัดตรัง เปิดเผยว่า สำนักงานจัดหางานจังหวัดตรัง ได้กำหนดจัดงาน "วันนัดพบแรงงาน Trang Job Fair 2015" ณ ห้างสรรพสินค้าโรบินสันตรัง ชั้น 2 ในวันอังคารที่ 26 พฤษภาคม 2558 เพื่อเปิดโอกาสให้นายจ้างและผู้สมัครงานมาพบและสัมภาษณ์งานได้จำนวนมากใน คราวเดียวกัน รวมทั้งเพิ่มโอกาสการมีงานทำให้แก่ผู้ว่างงาน ผู้ถูกเลิกจ้าง ผู้ต้องการเปลี่ยนงาน ผู้สำเร็จการศึกษาใหม่ และคนพิการได้สมัครเลือกงานที่ตรงกับความรู้ ความสามารถและความถนัดของตน โดยมีตำแหน่งงานว่างมากกว่า 500 อัตรา จากสถานประกอบการ 15 แห่ง

นอกจากนี้ ยังมีการสาธิตการประกอบอาชีพอิสระ นายจ้างผู้รับงานไปทำที่บ้านและรับลงทะเบียนผู้ประสงค์จะรับงานไปทำที่บ้าน โดยผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมและสมัครงาน ให้เตรียมเอกสาร สำเนาทะเบียนบ้าน บัตรประชาชน วุฒิการศึกษา รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว ใบผ่านงาน (ถ้ามี) ใบผ่านการเกณฑ์ทหาร ใบอนุญาตขับขี่ และหลักฐานอื่นๆ เพื่อนำไปใช้ในการสมัครงาน หรือ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดตรัง 0-7521-4027-8

ที่มาของข่าว สำนักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก