ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

ผู้ว่าฯลพบุรี และนายกเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี ลงพื้นที่ตำบลสนามแจง อำเภอบ้านหมี่ เยี่ยมชาวบ้านผู้ด้อยโอกาสและพิการ พร้อมทั้งมอบเงินและถุงยังชีพ

วันที่ลงข่าว: 18/05/15

นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี และนางอุษณี จงจิระ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี พร้อมคณะได้มอบเงินสงเคราะห์ 2,000 บาท พร้อมถุงยังชีพ 1 ถุง ให้แก่นายชาญวิทย์ องอาจ อายุ 17 ปี เป็นผู้พิการที่ยากไร้ ซึ่งพิการบกพร่องทางสติปัญญา ณ บ้านเลขที่ 74 หมู่ 4 ตำบลสนามแจง อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี

จากนั้น ผู้ว่าฯลพบุรี และ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี พร้อมคณะได้เดินทางไปบ้านเลขที่ 32 หมู่ 9 ตำบลสนามแจง อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี ซึ่งเป็นบ้านของ นายบุญมา กสิวัตร อายุ 81 ปี เป็นผู้สูงอายุที่ยากไร้ ไม่มีอาชีพ ไม่มีผู้ดูแล ที่อยู่อาศัยมีสภาพทรุดโทรมมาก ซึ่งอาศัยอยู่กับนางสำรวย กสิวัฒน์ ซึ่งเป็นภรรยา พร้อมมอบเงินสงเคราะห์ 2,000 บาท พร้อมถุงยังชีพ 1 ถุง

ที่มาของข่าว สำนักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก