ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

นายอำเภอท่าอุเทน จ.นครพนม มอบอุปกรณ์ความสะดวกช่วยเหลือคนพิการ

วันที่ลงข่าว: 15/05/15

นายวีระ ฤกษ์วาณิชย์กุล นายอำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม ออกเยี่ยมผู้พิการในพื้นที่อำเภอท่าอุเทน ที่ร้องขอความช่วยเหลืออุปกรณ์ช่วยเหลือและอุปกรณ์อำนวยความสะดวกในการดำรงชีวิต โดยมอบรถสามล้อโยก รถเข็น อุปกรณ์หัดเดิน และไม้เท้าให้แก่ผู้พิการในตำบลไชยบุรี 9 ราย ตำบลท่าจำปา 17 ราย ตำบลโนนตาล 5 ราย และตำบลรามราช 5 ราย

ที่มาของข่าว สำนักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก