ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

เร่งออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสถาปนิก

วันที่ลงข่าว: 06/05/15

สภาสถาปนิกเร่งออกใบอนุญาตสถาปนิกเออีซี เปิดทางบริษัทออกแบบไทยสามารถรับงานในอาเซียน

นายพิชัย วงศ์ไวศยวรรณ นายกสมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ เปิดเผยว่า สภาสถาปนิกเร่งรัดการออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสถาปนิกในภูมิภาคอาเซียน เพื่อรองรับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ในปลายปีนี้ โดยผู้สมัครขอใบอนุญาตในระดับอาเซียน ขณะนี้มีเข้ามากกว่า ๑๐๐ ราย มีผู้ได้ใบอนุญาตแล้วกว่า ๑๐ ราย

ขณะนี้ แต่ละประเทศได้เริ่มมีการพิจารณาให้ใบอนุญาตอาเซียนแล้ว หลังจากเปิดเออีซีจะมีสถาปนิกต่างชาติเข้ามาทำงานในไทยมากขึ้น ทำให้การแข่งขันสูงขึ้น ในขณะที่เป็นโอกาสในการออกไปทำงานยังอาเซียนของสถาปนิกไทยด้วยเช่นกัน

นายพิชัยกล่าวว่าสมาคมให้ความรู้กับบรรดาสถาปนิกไทยเพื่อรับกับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในเรื่องการทำงานกับบริษัทต่างชาติที่ต้องเป็นระบบมากขึ้น โดยระบุถึงสถาปนิกไทยมีคุณภาพสูงระดับต้น ๆ ในกลุ่มประเทศอาเซียน ผลิตงานออกแบบที่ต้องการในหลายประเทศ ทำให้บางสาขาของวิชาชีพยังขาดแคลน เช่น ภูมิสถาปนิก เพราะงานออกแบบในปัจจุบันให้ความสำคัญกับพื้นที่สีเขียวมากขึ้น

นายพิชัยกล่าวในตอนท้ายว่า สถาปนิกไทยสามารถแข่งขันกับต่างชาติได้ในด้านการออกแบบ แต่ต้องพัฒนาเรื่องภาษาและการสื่อสาร นอกจากนี้ ควรมีการยกระดับวิชาชีพ ช่างระดับ ปวส. หรือคนที่ควบคุมงาน ที่มีจำนวนน้อยลงมากเพราะค่าตอบแทนต่ำ จึงหันไปเรียนต่อระดับปริญญาตรีเพื่อเป็นสถาปนิก

ปัจจุบันมีสถาปนิกที่เป็นสมาชิกของสมาคมประเภทสามัญจำนวนกว่า ๑ หมื่นคน และวิสามัญ ๖,๐๐๐ คน จากสถาบันการศึกษาระดับปริญญาตรี ๓๓ แห่งทั่วประเทศ ผลิตบัณฑิตไม่ต่ำกว่าปีละ ๒,๐๐๐ คน

ที่มาของข่าว http://dlfeschool.in.th
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก