ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

สธ. แถลงผลงานรูปธรรมใน 3 ด้าน ในรอบ 6 เดือน ทั้งการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรค การบริการสุขภาพ และทำให้ประชาชนได้รับการคุ้มครองสุขภาพ ภายใต้สิ่งแวดล้อมที่ดี

วันที่ลงข่าว: 27/04/15

ศาสตราจารย์ นายแพทย์ รัชตะ รัชตะนาวิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมคณะผู้บริหารระดับสูงกระทรวงสาธารณสุข ร่วมกันแถลงผลงานรอบ 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 12 กันยายน-12 เมษายนที่ผ่านมา ว่ากระทรวงสาธารณสุข มีผลงานเป็นรูปธรรม 3 ด้านหลัก คือ

ด้านการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรคและปัญหาทุกกลุ่มวัย อาทิ การเริ่มเปิดคลินิกวัยรุ่นในโรงพยาบาลทุกระดับพร้อมขยายเครือข่ายวัยรุ่นในร้านขายยา เพื่อให้วัยรุ่นเข้าถึงยาคุมกำเนิดป้องกันการท้องไม่พร้อมในวัยรุ่น เป็นต้น , ด้านบริการสุขภาพได้เพิ่มประสิทธิภาพโรงพยาบาลเน้นการทำงานเชิงรุก ตั้งทีมประเมินสถานการณ์ระดับเขต ระดับจังหวัด จับตาสัญญาณโรคอันตราย สร้างทีมหมอครอบครัวทำหน้าที่ดูแลให้คำปรึกษาและเยี่ยมบ้านผู้ป่วยที่ต้องพึ่งพิง ทั้งผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียงและผู้พิการ โดยตั้งไปแล้ว 4 หมื่นทีมทั่วประเทศ ขยายการบริการรักษาด้วยแพทย์แผนไทยคู่กับแผนปัจจุบัน ซึ่งปัจจุบันมีการเปิดไปแล้ว 461 แห่ง และจะเดินหน้าตั้งเพิ่มอีก100 แห่งใน 6 เดือนข้างหน้า

นอกจากนี้ ยังมีการผลิตยาใช้เองในประเทศ โดยให้องค์กรเภสัชกรรมผลิตยารักษาโรคความดันโลหิตสูง ยาลดไขมันในเลือด และยาจิตเวชไปแล้ว และอยู่ระหว่างวิจัยยาเม็ดรักษาปัญหาศีรษะล้านและยารักษาโรคต่อมลูกหมากโต คาดในอีก 6 เดือนข้างหน้าจะสามารถผลิตได้ และด้านที่ 3 คือการทำให้ประชาชนรับการคุ้มครองสุขภาพภายใต้สิ่งแวดล้อมที่ดี กระทรวงสาธารณสุขได้มีการผลักดันร่างกฎหมายว่าด้วยการจัดการขยะมูลฝอยติดเชื้อ ขยะพิษ ที่ผ่านการเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี (ครม.) แล้ว

ที่มาของข่าว สำนักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก