ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

จ.กาฬสินธุ์คัดเลือก อปท.ดีเด่นในการนำข้อมูล จปฐ.ไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต

วันที่ลงข่าว: 24/04/15

วันที่ 23 เมษายน 2558 ที่ห้องประชุมพัฒนาชุมชนจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้มีการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่น ในการสนับสนุนการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นขั้นพื้นฐานหรือ จปฐ. ไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยมี นายสิริรัฐ ชุมอุปการ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์เป็นประธาน นายประทับ ทองภู หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัมนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้เผยว่า โครงการนี้เป็นการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สามารถนำเอาข้อมูล จปฐ. ไปเป็นข้อมูลในการแก้ปัญหาพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน เช่น หากสำรวจพบว่ามีครัวเรือนกตก จปฐ. ด้านรายได้ไม่ถึงเกณฑ์ หรือสำรวจพบว่า มีครอบครัวผู้พิการช่วยเหลือตนเองไม่ได้แล้ว ทางเทศบาลตำบลหรือ อบต. ได้ทำการหาวิธีแก้ปัญหาด้วยการจัดโครงการกิจกรรมต่างๆ เข้าไปช่วยเหลือ แก้ปัญหาให้คุณภาพชีวิตดีขึ้น

 

โดยมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้ารับการคัดเลือก จำนวน 18 แห่ง จาก 18 อำเภอ ได้แก่ อบต.หนองกุง อำเภอเมือง, อบต.หลักเหลี่ยม อำเภอนามน, ทต.ดงลิง อำเภอกมลาไสย, อบต.เหล่าอ้อย อำเภอร่องคำ, ทต.กุดหว้า อำเภอกุฉินารายณ์, อบต.หนองผือ อำเภอเขาวง, ทต.หัวนาคำ อำเภอยางตลาด, ทต.คำเหมือดแก้ว อำเภอห้วยเม็ก, ทต.นิคม อำเภอสหัสขันธ์, อบต.โพน อำเภอคำม่วง, ทต.นาตาล อำเภอท่าคันโท, อบต.หนองหิน อำเภอหนองกุงศรี, ทต.คำห้วยหลัว อำเภอสมเด็จ, อบต.นิคมห้วยผึ้ง อำเภอห้วยผึ้ง, อบต.คำสร้างเที่ยง อำเภอสามชัย, อบต.สายนาวัง อำเภอนาคู, ทต.ดอนจาน อำเภอดอนจาน และ อบต.โนนศิลา อำเภอฆ้องชัย สำหรับหลักเกณฑ์การพิจารณา ประกอบด้วย การมีส่วนร่วมและสนับสนุนการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. ด้านการนำข้อมูล จปฐ. ไปใช้ประโยชน์ ทั้งในระดับหมู่บ้าน ชุมชน การนำข้อมูล จปฐ. ไปใช้ประโยชน์โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ โครงการหรือกิจกรรมเด่น ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนำไปใช้ประโยชน์ เพื่อแก้ปัญหาครัวเรือน หมู่บ้าน ชุมชน ที่ตกเกณฑ์ จปฐ

ที่มาของข่าว สำนักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก