ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

กระทรวงแรงงาน พร้อมเน้นการดูแลแรงงานนอกระบบให้มีหลักประกันในการทำงาน และจัดหางานให้กลุ่มคนพิการ โดยจะสานต่องานศูนย์บริการจัดหางานเพื่อคนไทยต่อไป

วันที่ลงข่าว: 22/04/15

พลเอกสุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าวว่า ในอีก 6 เดือนข้างหน้ามีนโยบายจะเน้นการเข้าไปดูแลแรงงานนอกระบบให้มีหลักประกันในการทำงาน ซึ่งได้จัดตั้งศูนย์ประสานงานเครือข่ายแรงงานนอกระบบไปแล้วทั่วประเทศ รวมทั้งให้การดูแลหางานให้กลุ่มคนพิการ และสานต่องานศูนย์บริการจัดหางานเพื่อคนไทยด้วย โดยตั้งเป้าขยายศูนย์บริการจัดหางานเพื่อคนไทยให้ได้ทั่วประเทศ โดยยึด 18 กลุ่มจังหวัดเพื่อเป็นศูนย์กลางในการให้บริการประชาชนในการใช้ระบบอินเตอร์เน็ตเข้ามาอำนวยความสะดวก ส่วนบุคคลที่อยู่บนพื้นที่สูง อาทิ บนยอดดอย ได้มอบหมายให้กรมการจัดหางาน พิจารณางานที่เหมาะสมกับคนกลุ่มนี้ ส่วนการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวมีผู้มาลงทะเบียนกว่า 1.6 ล้านคน และอยู่ระหว่างการพิสูจน์สัญชาติ ที่ดำเนินการไปแล้วกว่า 3 แสนคน พร้อมเชื่อว่าจะเหลืออีกประมาณ 1 ล้านคน เนื่องจากมีบางส่วนเดินทางกลับประเทศไปแล้ว ทั้งนี้ แรงงานต่างด้าวมีความจำเป็นสำหรับไทย แต่ต้องเป็นไปตามที่กำหนดและเพียงพอไม่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงและคนไทย พร้อมทั้งดำเนินการตามกฎหมายอย่างจริงจัง โดยเฉพาะกลุ่มที่ไม่เคยเข้าสู่ระบบ

ที่มาของข่าว สำนักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก