ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

รมว.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ลงพื้นที่จังหวัดตรัง มอบนโยบายให้หน่วยงานสังกัด กำชับดูแลผู้พิการและผู้สูงอายุ

วันที่ลงข่าว: 22/04/15

พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เดินทางมาจังหวัดตรัง ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจและมอบนโยบายการปฎิบัติหน้าที่ให้กับผู้บริหาร หน่วยงานในสังกัดกระทรวงฯ อีกทั้งยังกำชับให้ข้าราชการหน่วยงานในสังกัดดูแลผู้พิการและคนชรา ซึ่งเป็นผู้ด้อยโอกาสในสังคมให้ได้รับการดูแลอย่างทั่วถึง โดยมีนายทรงพล ใจกริ่ม รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง พล.ต.ต.นพดล เผือกโสมณ รอง ผบชภ.9 พล.ต.ต.จีรวัฒน์ อุดมสุด ผบก.ภ.จว.ตรัง นางสาวศรีหัทยา ชูสุวรรณ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตรัง พร้อมด้วคณะนายตำรวจ ข้าราชการ ให้การต้อนรับ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กล่าวว่า การเดินทางมาจังหวัดตรังในครั้งนี้ เพื่อเป็นการตรวจเยี่ยมให้กำลังใจและมอบนโยบายการปฎิบัติหน้าที่ให้กับข้าราชการหน่วยงานสังกัด ซึ่งปฎิบัติหน้าที่ใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุด ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการบริการประชาชนเพื่อให้สอดรับกับการขับเคลื่อนการปฎิบัติหน้าที่ โดยเฉพาะหน่วยงานในระดับจังหวัดจะต้องมีความเข้มแข็ง ตั้งแต่ผู้บริหารระดับจังหวัด ระดับฐานข้อมูล การบูรณาการงานต่างๆ ที่เป็นนโยบาย ที่ต้องประสานบูรณาการทำงานกับหน่วยงานอื่นๆ ได้อย่างราบรื่นและลงตัว รวมทั้งผลักดันให้ท้องถิ่นได้เข้ามามีบทบาทในการจัดตั้งชมรมต่างๆ ไปพร้อมกับการพัฒนาศูนย์พัฒนาสุขภาพระดับอำเภอให้เข้มแข็งอีกด้วย ในส่วนของการให้ความสำคัญและดูแลผู้พิการและผู้สูงอายุนั้น ซึ่งผู้การที่อยู่ทั่วประเทศประมาณ 1.7 ล้านคนนั้น ที่ขึ้นทะเบียนประมาณ 1.5 ล้านคน มีการเพิ่มเงินผู้พิการจาก 500 บาทเป็น 800 บาท ซึ่งจะเน้นพยายามสร้างอารยะสถาปัตย์ ให้ผู้พิการได้รับความสะดวกในการเดินทางไปตามสถานที่ต่างๆ ไปพร้อมกับการฝึกอาชีพให้กับผู้พิการ รวมทั้งพัฒนาอุปกรณ์ต่างๆ ที่จะสามารถช่วยเหลือผู้พิการได้

ที่มาของข่าว สำนักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก