ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

ชมรมสายใจไทย จังหวัดตรัง จัดพิธีถวายพระพร และบริจาคโลหิต ถวายเป็นพระราชกุศล แด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี

วันที่ลงข่าว: 01/04/15

ที่ โรงเรียนวัดควนวิเศษ อำเภอเมือง จังหวัดตรัง ได้มีการจัดพิธีถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ซึ่งเป็นองค์ประธานมูลนิธิสายใจไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ทรงพระชนมายุ 60 พรรษา โดยมีนายทรงพล ใจกริ่ม รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรังเป็นประธานในพิธี

ร้อยตรี บุญส่ง พงศ์สกุล ประธานชมรมสายใจไทย จังหวัดตรัง กระบี่ พังงา และภูเก็ต เปิดเผยว่า การจัดงานครั้งนี้ เพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและแสดงออกถึงความจงรักภักดีที่พระองค์ท่านทรงให้การช่วยเหลือและรับไว้ในอุปถัมภ์สมาชิกสายใจตลอดมา อีกทั้ง ให้สมาชิกและครอบครัวทุกชมรมทั่วทั้งประเทศ ได้มีโอกาสจัดงานเทิดพระเกียรติเพื่อถวายความจงรักภักดีถวายพระพรองค์ประธานมูลนิธิสายใจไทยฯ ที่พระองค์ทรงมีต่อสมาชิกสายใจไทยอย่างหาที่เปรียบมิได้ ปัจจุบันมีสมาชิกฯ ประกอบด้วย พลเรือน , ตำรวจ , ทหาร , อาสาสมัครที่พิการทุพพลภาพ หรือ พิการจากการปฏิบัติหน้าที่

สำหรับการจัดกิจกรรมนั้น นายทรงพล ใจกริ่ม รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง ได้ทำพิธีถวายพระพรต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และสำนึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน นอกจากนี้ เหล่าทหารจากกองพันทหารราบที่ 4 กรมทหารราบที่ 15 ค่ายพระยารัษฎานุประดิษฐ์ จังหวัดตรัง และประชาชน พร้อมใจกันบริจาคโลหิตให้กับมูลนิธิสายใจไทย เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ซึ่งจะได้นำโลหิตที่ไปช่วยเหลือเพื่อมนุษย์ที่ต้องการใช้เลือดต่อไป

ที่มาของข่าว สำนักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก