ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

ไทยเร่งสถาบันการศึกษาผลิตคนมุ่งสู่ศูนย์กลางการศึกษาสาขาการจัดประชุม

วันที่ลงข่าว: 31/03/15

หนุนภาคการศึกษาไทยเป็นศูนย์กลางการการศึกษาสาขาการจัดประชุมและนิทรรศการ (ไมซ์) ผลิตบุคลากรมาตรฐานต่างประเทศ ๕,๐๐๐ คนต่อปี

นายนพรัตน์ เมธาวีกุลชัย ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (สสปน.) เปิดเผยว่า ขณะนี้สำนักงาน ฯ ยังคงเดินหน้าช่วยพัฒนาหลักสูตรการศึกษาด้านการจัดประชุมสัมมนาและนิทรรศการ ให้แก่สถาบันการศึกษาต่าง ๆ ทั่วประเทศ เพื่อให้หลักสูตรของแต่ละสถาบันได้มาตรฐานสากล ตรงกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรม ช่วยเพิ่มรายได้ให้แก่ประเทศ และทำให้ไทยกลายเป็นศูนย์กลางการศึกษาไมซ์ของอาเซียน ซึ่งปัจจุบันได้เข้าไปร่วมมือกับ ๕๐ สถาบัน ล่าสุดได้แก่วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ฯ ทั้งนี้ คาดว่าจะผลิตบัณฑิตด้านไมซ์มาตรฐานสากลได้ปีละ กว่า ๕,๐๐๐ คน

จากรายงานสถิติล่าสุดของ International Congress and Convention Association ในปี ๒๕๕๖ พบว่าสิงคโปร์เป็นประเทศที่มีการจัดประชุมระดับนานาชาติมากที่สุดในอาเซียน อยู่ในอันดับ ๒๑ ของโลก จำนวนที่จัด ๑๗๕ ครั้ง ไทยเป็นอันดับ ๒ ของอาเซียน และอันดับ ๒๙ ของโลก จัด ๑๓๖ ครั้ง มาเลเซียอันดับที่ ๓๕ จัด ๑๑๗ ครั้ง และอินโดนีเซียอันดับที่ ๓๗ อันดับ จัด ๑๐๖ ครั้ง

นางนิชาภา ยศวีร์ ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมไมซ์ สลปน มองว่า ในแง่การจัดนิทรรศการไทยยังถือเป็นผู้นำของภูมิภาค เนื่องจากมีพื้นที่เช่าจัดนิทรรศการรวมกันกว่า ๔.๖ แสนตารางเมตร ซึ่งมากที่สุดในอาเซียน ขณะเดียวกันยังมีศูนย์ประชุมขนาดใหญ่หลายแห่ง เช่น อิมแพค อารีน่า มีพื้นที่กว่า ๑.๓๗ แสน ตรม. ในภาคเหนือ เช่น ศูนย์ประชุมนานาชาติ จ. เชียงใหม่ แต่ทั้งนี้มาเลเซียกำลังอยู่ระหว่างการสร้างศูนย์จัดการประชุมและนิทรรศการขนาดใหญ่อีกหลายแห่ง ทำให้ในอนาคตมาเลเซียอาจมีเนื้อที่ของศูนย์การประชุมและนิทรรศการขนาดใหญ่กว่าไทย

อย่างไรก็ดี การที่ชาวต่างชาติจะตัดสินใจใช้ประเทศใดเป็นสถานที่จัดประชุมและนิทรรศการ เบื้องต้นเชื่อว่าไทยยังมีศักยภาพในการเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมไมซ์ในภูมิภาค เนื่องจากต่างชาติชื่นชอบไทยมีจิตใจด้านบริการ มีเสน่ห์แบบไทย และไทยมีจุดหมายปลายทางที่หลากหลาย นอกจากที่กรุงเทพ ฯ แล้ว ยังจัดงานได้ในหัวเมืองสำคัญอีกหลายแห่ง นางนิชาภากล่าว

ที่มาของข่าว www.dlfeschool.in.th
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก