ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

รวมพลังอ่าน‘หนังสือเสียง’ส่องทางสว่างผู้พิการทางสายตา

วันที่ลงข่าว: 05/02/15

ทางหนึ่งที่จะทำให้ผู้พิการทางสายตารับรู้เรื่องราวต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นได้คือ การสื่อสารผ่าน “หนังสือเสียง” เพราะสามารถถ่ายทอดเรื่องราวตัวหนังสือที่อยู่บนหน้ากระดาษออกมาในรูปแบบของ “เสียง” ได้อย่างมีอรรถรส ทำให้ผู้พิการทางสายตาได้ใช้จินตนาการส่วนตัวสร้างสรรค์เรื่องราวในหนังสือ และซึมซับคุณค่าของบทประพันธ์อันทรงคุณค่าได้ไม่ต่างจากผู้มีสายตาปกติ ด้วยเหตุนี้ มูลนิธิแอมเวย์เพื่อสังคมไทย ร่วมกับ มูลนิธิราชสุดา จัดโครงการ “One by One : หนังสือเสียง เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” ผลิตหนังสือเสียงถวายเป็นพระราชกุศลในโอกาสที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จะทรงเจริญพระชนมายุ 60 พรรษา ในวันที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2558 โดยได้รับการตอบรับอย่างดีจากอาสาสมัคร นำโดยนักธุรกิจแอมเวย์ ประชาชนทั่วไป พนักงาน และบุคคลผู้มีชื่อเสียงในสังคมจากหลายแวดวงกว่า 270 คน ร่วมเป็นอาสาสมัครบันทึกเสียงถ่ายทอดเรื่องราวทรงคุณค่าสู่ผู้พิการทางสายตา อาทิ เกรซ มหาดำรงค์กุล, ประภัสสร -ชุติมา เสวิกุล, ม.ล.ภาสันต์ สวัสดิวัตน์, สุนทร สุจริตฉันท์ (จี๊ด รอยัลสไปรท์สและเดอะพาเลซ), ดร.ภูวนาท คุนผลิน, อภิวัฒน์ พงษ์วาท (หนึ่ง อีทีซี) เป็นต้น

 

กิจธวัช ฤทธีราวี ประธานกรรมการมูลนิธิแอมเวย์ฯ กล่าวว่า ตระหนักถึงความสำคัญของการมอบโอกาสให้ผู้พิการทางสายตาเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร และสาระบันเทิงอย่างครอบคลุมมากขึ้น จึงได้จัดโครงการ “One by One : หนังสือเสียง” มาตั้งแต่ พ.ศ. 2547 เพื่อผลิตหนังสือเสียงมอบให้แก่ผู้พิการทางสายตาผ่านหน่วยงานที่ดูแลผู้พิการทางสายตา 132 แห่งทั่วประเทศ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ ที่ผ่านมาผลิตหนังสือเสียงไปแล้ว 284 เรื่อง จำนวนมาก กว่า 2 แสนชิ้น (พ.ศ. 2547-2556) ในปีนี้มูลนิธิ ได้ผลิตหนังสือเสียงคุณภาพสูงรูปแบบซีดีระบบเดซี่จากหนังสือพระราชนิพนธ์อันทรงคุณค่าในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จำนวน 74 เล่ม ซึ่งนอกจากมูลนิธิให้ความสำคัญเรื่องการผลิตหนังสือเสียงให้เข้าถึงความต้องการมากที่สุดแล้ว ยังเน้นเรื่องคุณภาพของหนังสือเสียงที่ได้มาตรฐานเพื่อให้เกิดประโยชน์อย่างแท้จริง

 

เกรซ มหาดำรงค์กุล นักแสดงและพิธีกร อ่านหนังสือเสียงเรื่อง “ไอรักคืออะไร?” เผยว่า ดีใจและภูมิใจที่ได้อ่านหนังสือเสียง อ่านหนังสือเล่มนี้แล้วประทับใจและสนุกไปกับพระราชนิพนธ์ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทุกครั้งที่เห็นข่าวในพระราชสำนักจะเห็นพระองค์ทรงถือกล้องถ่ายรูป มีหนังสือและสมุดจด ซึ่งสิ่งที่ทรงจดไว้ทรงนำมาถ่ายทอดให้พวกเราได้อ่านกัน นับเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง

 

ด้านผู้เชี่ยวชาญด้านอาหาร ม.ล.ภาสันต์ สวัสดิวัตน์ เปลี่ยนบทบาทชั่วคราวมาอ่านหนังสือเสียงเรื่อง “ภูมิศาสตร์กับวิถีชีวิตไทย” เผยว่า คนที่ได้อ่านหนังสือเรื่องนี้ได้รับรู้ถึงสภาพแวดล้อม สภาพทางภูมิศาสตร์ และวัฒนธรรมของชาวบ้านในแต่ละภูมิภาคที่มีความแตกต่าง การแก้ไขปัญหาต้องแตกต่างกันไป อ่านแล้วรู้สึกว่าบ้านเราดีที่มีความหลากหลายทางชีวภาพมาก และได้เห็นว่าสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีส่วนในการช่วยพัฒนาประเทศมาก.

 

ที่มาของข่าว หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ออนไลน์ วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2558
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก