ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

มูลนิธิ พอ.สว. ร่วมกับสมาคมศัลยแพทย์ตกแต่งแห่งประเทศไทย จัดทำโครงการศัลยกรรมตกแต่ง แก้ไขความพิการแต่กำเนิด ความพิการจากอุบัติเหตุทั่วไป ที่โรงพยาบาลศูนย์จังหวัดบุรีรัมย์

วันที่ลงข่าว: 05/02/15

วันนี้ (4 ก.พ.58) เวลา 09.00 น. ที่ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 5 โรงพยาบาลบุรีรัมย์ นายแพทย์สมพงษ์ จรุงจิตตานุสนธิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการศัลยกรรมตกแต่งแก้ไขความพิการแต่กำเนิด ความพิการจากอุบัติเหตุทั่วไป ประจำปี 2558 ครั้งที่ 1 เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช และ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล และเพื่อให้ผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดแก้ไขความผิดปกติที่ยังเหลืออยู่ ให้มีคุณภาพชีวิตและสุขภาพจิตที่ดีขึ้น สามารถทำงานหาเลี้ยงชีพ และใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข โดยมีนายแพทย์จรัญ ทองทับ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์บุรีรัมย์ พร้อมด้วย แพทย์ พยาบาล ในมูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) และแพทย์จากสมาคมศัลยแพทย์ตกแต่งแห่งประเทศไทย ร่วมทำการผ่าตัดรักษาผู้ป่วยในโครงการฯ ในระหว่างวันที่ 4-6 กุมภาพันธ์ 2558

 

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ เปิดเผยว่า ผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาส่วนใหญ่จะมีความพิการแต่กำเนิด มีภาวะพิการปากแหว่ง เพดานโหว่ มากที่สุด ประมาณ 1 ต่อ 650 ของทารกแรกเกิด ส่งผลให้เกิดปัญหาในการดูดกลืน เกิดการสำลักนมหรืออาหาร มีภาวะแทรกซ้อน เช่น ปอดบวม หรือหูน้ำหนวก และเมื่อถึงวัยพูดได้ มีการออกเสียงผิดปกติ ทำให้เด็กมีปัญหาทั้งทางด้านกายภาพและจิตใจ อยู่ในสังคมด้วยความไม่มั่นใจ นอกจากนั้น ยังพบความพิการของมือและเท้าแต่กำเนิด รวมถึงแผลเป็นจากไฟไหม้ น้ำร้อนลวก ทำให้ผู้ป่วยไม่สามารถดำเนินชีวิตได้อย่างปกติ เป็นอุปสรรคต่อการทำงานและเสียบุคลิกภาพ ซึ่งในการดำเนินโครงการฯ ที่จังหวัดบุรีรัมย์ในครั้งนี้ ถือเป็นครั้งที่ 1 ในปี 2558 มีผู้ป่วยเข้าร่วมโครงการฯ ที่อยู่ในเขตพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา /ชัยภูมิ /สุรินทร์/ ศรีสะเกษ / อำนาจเจริญ / ยโสธร และจังหวัดบุรีรัมย์ จำนวน 73 ราย โดยในปี 2557 ที่ผ่านมา มีผู้ที่ได้รับการผ่าตัดแก้ไขความพิการแล้วจำนวน 123 ราย ส่งทำการรักษาต่อ 19 ราย ครอบคลุม 31 จังหวัด 4 ภาค ทำให้ผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดรักษาสามารถทำงานเลี้ยงชีพได้และใช้ชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข

ที่มาของข่าว สำนักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก