ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

จังหวัดสงขลา จัดงานวันคนพิการสากล ภายใต้แนวคิด “ พัฒนาเทคโนโลยี...สู่การพัฒนาคนพิการอย่างยั่งยืน ” อย่างยิ่งใหญ่ มีผู้พิการเข้าร่วมงานอย่างคับคั่ง

วันที่ลงข่าว: 04/02/15

วันนี้(4ก.พ.58) เวลา 10.00 น. ที่ ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา นายชัยวัฒน์ ศิรินุพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันคนพิการสากลจังหวัดสงขลา โดยมี นายจรัส ชุมปาน พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสงขลา ร่วมให้การต้อนรับ และมีผู้พิการในพื้นที่จังหวัดสงขลาเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก

นายยงยุทธ แสงพรหม นายกสมาคมคนพิการจังหวัดสงขลา เปิดเผยว่า องค์การสหประชาชาติได้ประกาศให้วันที่ 3 ธันวาคมของทุกปี เป็นวันคนพิการสากล เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจให้กับสังคมต่อคนพิการ การยอมรับคนพิการเข้าร่วมกิจกรรมทั้งด้านสังคมและเศรษฐกิจ รวมทั้งส่งเสริมสิทธิและศักยภาพของคนพิการ ซึ่งปัจจุบันทุกส่วนของสังคมโลก ได้ตระหนักและตื่นตัวในเรื่องสิทธิของคนพิการ โดยรัฐบาลไทยในฐานะที่เป็นประเทศสมาชิก ได้ให้ความสำคัญและช่วยเหลือคนพิการอย่างต่อเนื่องตลอดมา และในปีนี้ได้กำหนดประเด็นหลักในการจัดงาน คือ “ พัฒนาเทคโนโลยี...สู่การพัฒนาคนพิการอย่างยั่งยืน ” ซึ่งจังหวัดสงขลาได้ร่วมกับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสงขลา สมาคมคนพิการจังหวัดสงขลาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดงานวันคนพิการสากลจังหวัดสงขลาขึ้นในครั้งนี้ เพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องแก่สังคมที่มีต่อคนพิการ พร้อมทั้งส่งเสริมสิทธิและโอกาสให้คนพิการได้ทัดเทียมกับคนปกติทั่วไปในทุกมิติ รวมถึงการไม่เลือกปฏิบัติ เคารพและยอมรับคนพิการว่าเป็นส่วนหนึ่งของมนุษยชาติที่มีความแตกต่างในสภาพทางกาย แต่มีความเสมอเหมือนกันอย่างเท่าเทียมในสิทธิและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์

กิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย การจัดบูธนิทรรศการต่างๆมากมาย เพื่อให้ผู้เข้าร่วมงานสามารถเข้าร่วมกิจกรรมและศึกษาหาความรู้ นอกจากนี้ยังมีการแสดงดนตรีจากวงดนตรีทหารเรือ การแสดงบนเวทีจากกลุ่มองค์กรคนพิการและนักเรียนพิการจากสถานศึกษาสำหรับเด็กพิการในจังหวัดสงขลา การแสดงผลงานสิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆ นวัตกรรมเกี่ยวกับคนพิการ การสาธิตการฝึกอาชีพอิสระ การจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของคนพิการ การมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ การเสวนาในหัวข้อ “การพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยให้ความสำคัญกับเทคโนโลยีเพื่อคนพิการ” การเล่นเกมส์/แข่งขันตอบคำถาม การให้บริการตรวจสุขภาพทั่วไป การให้บริการทันตกรรม และการบริการขึ้นทะเบียนเพื่อออกบัตรประจำตัวคนพิการ พร้อมบริการอาหารกลางวันและเครื่องดื่มแก่คนพิการและประชาชนที่มาร่วมงานฟรีตลอดงานอีกด้วย

ที่มาของข่าว สำนักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก