ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

กระทรวงคมนาคม จะปรับเปลี่ยนการให้บริการโครงการรถเมล์และรถไฟฟรีให้ตรงตามกลุ่มเป้าหมายมากยิ่งขึ้น ในเดือนสิงหาคมนี้

วันที่ลงข่าว: 03/02/15

รองปลัดกระทรวงคมนาคม ระบุ จะปรับเปลี่ยนการให้บริการโครงการรถเมล์และรถไฟฟรี เพื่อลดภาระค่าครองชีพของประชาชนด้านการเดินทาง ให้ตรงตามกลุ่มเป้าหมายมากยิ่งขึ้น ในเดือนสิงหาคมนี้

นายพงษ์ไชย เกษมทวีศักดิ์ รองปลัดกระทรวงคมนาคม กล่าวถึงโครงการรถเมล์และรถไฟฟรี ที่คณะรัฐมนตรีมีมติขยายระยะเวลาดำเนินการตามมาตรการลดภาระค่าครองชีพของประชาชนด้านการเดินทาง ว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี มีมติเห็นชอบเมื่อวันที่ 27 มกราคมที่ผ่านมา ให้ขยายระยะเวลาดำเนินการโครงการรถเมล์และรถไฟฟรี ออกไปอีก 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ - 31 กรกฎาคม 2558 โดยหลังจากนั้นจะมีการพิจารณารายละเอียดของมาตรการใหม่ ซึ่งจะให้บริการฟรีเฉพาะกลุ่มแบบมีเงื่อนไข เช่น กลุ่มนักเรียนอายุต่ำกว่า 14 ปี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ พระภิกษุ สามเณร และทหารผ่านศึก ส่วนนักเรียนในระดับอื่น ๆ และกลุ่มผู้มีรายได้น้อย จะใช้มาตรการปรับลดราคาลงร้อยละ 50

รองปลัดกระทรวงคมนาคม กล่าวอีกว่า ได้ร่วมมือกับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ศึกษารายละเอียดเรื่องความคุ้มทุนสำหรับการใช้บัตรโดยสารอิเล็กทรอนิกส์ (E-ticket) และการจัดทำบัตรสิทธิพิเศษต่าง ๆ เพื่อแบ่งเบาภาระหนี้สินของรัฐบาลจากโครงการดังกล่าว นอกจากนี้ จะมีการศึกษารายละเอียดร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ กรมการขนส่งทางบก การรถไฟแห่งประเทศไทย ในการช่วยเหลือให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมายมากยิ่งขึ้น เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมกับประชาชน โดยจะนำเสนอคณะรัฐมนตรีเห็นชอบและดำเนินการต่อไป

ที่มาของข่าว สำนักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก