ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

เดินหน้าติดตั้งลิฟต์ผู้พิการบีทีเอส

วันที่ลงข่าว: 02/02/15

นายอมร กิจเชวงกุล รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวถึงกรณีศาลปกครองมีคำตัดสินให้กรุงเทพมหานครติดตั้งลิฟต์และสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ และให้บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ร่วมมือและให้การสนับสนุน โดยให้ดำเนินการแล้วเสร็จภายใน 1 ปี ว่าในช่วง 2 ปีที่ผ่านมากรุงเทพมหานครได้ดำเนินการด้านต่างๆ แก่ผู้พิการเกินกว่ามาตรฐานที่กฎหมายกำหนดอยู่แล้ว เพื่อให้บริการและอำนวยความสะดวกแก่ผู้พิการให้มากที่สุด เพื่อให้ผู้พิการสามารถเดินทางได้ด้วยตนเอง โดยได้ติดตั้งและเปิดให้บริการลิฟต์สำหรับผู้พิการในโครงการระบบขนส่งมวลชน กรุงเทพมหานคร สายสุขุมวิท 5 สถานี รวม 11 ตัว ส่วนต่อขยายสายสีลม 2 สถานี รวม 8 ตัว และส่วนต่อขยายสายสุขุมวิท (ตากสิน-บางหว้า) 4 สถานี รวม 16 ตัว และในปี 2558 มีแผนติดตั้งเพิ่มอีก 19 สถานี รวม 56 ตัว ซึ่งมีการลงนามในสัญญาจ้างและเริ่มติดตั้งแล้ว เหลือเพียง 8 ตัว ที่ยังไม่ได้ดำเนินการเนื่องจากประชาชนที่มีบ้านเรือนในบริเวณดังกล่าวไม่ยินยอมเพราะแจ้งว่าบดบังทัศนียภาพหน้าบ้านเรือนของตน ซึ่งจะมีการเจรจาหาข้อตกลงโดยเร็ว หากทุกอย่างเรียบร้อยจะสามารถดำเนินการติดตั้งลิฟต์ได้ครบทั้ง 56 ตัว ภายในเดือน พ.ย.58 รวมถึงจะมีการจัดทำจุดพักคอยสำหรับผู้พิการด้วย

 

 

นอกจากนี้ ยังได้มีการทดลองให้บริการรถแท็กซี่สำหรับผู้พิการซึ่งมีระบบไฮดรอลิกที่ผู้พิการสามารถบังคับรถเข็นขึ้นได้เอง โดยในปีนี้จัดรถไว้ให้บริการ 30 คัน ตั้งแต่เวลา 06.00-20.00 น. เฉพาะในพื้นที่กรุงเทพฯ โดยเปิดให้บริการฟรีถึง 30 ก.ย. 58 ปัจจุบันให้บริการได้ประมาณ 1,500 เที่ยว/เดือน ผู้สนใจใช้บริการ โทร.0-2294-6524 และขณะนี้กำลังรอรถเมล์ชานต่ำที่จะมีการนำมาให้บริการ ซึ่งจะมีการปรับพื้นที่บริเวณป้ายรถเมล์ให้มีความเหมาะสมและสะดวกสำหรับผู้พิการต่อไป

ที่มาของข่าว หนังสือพิมพ์บ้านเมืองออนไลน์ วันที่ 30 มกราคม 2558
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก