ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จไปทรงเยี่ยมข้าราชการทหารที่เจ็บป่วยจากการปฎิบัติราชการสนาม ณ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

วันที่ลงข่าว: 02/02/15

วันนี้(28 ม.ค. 2558)เวลา 11.25 น. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จไปยังอาคารมหาวชิราลงกรณ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร ทรงฟังบรรยายสรุปภารกิจของโรงพยาบาล ในการรักษาดูแลทหารบาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่ราชการสนาม ตั้งแต่การรักษาพยาบาลจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ และการฟื้นฟูสภาพจิตใจในระหว่างที่รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลจากนั้น ทรงเยี่ยมและประทานสิ่งของ พร้อมทั้งประทานเลี้ยงอาหารกลางวันแก่ข้าราชการที่เจ็บป่วยจากการปฏิบัติราชการสนาม ซึ่งพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาล 34 นาย โดยเป็นข้าราชการทหารที่ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ กองทัพภาคที่ 4, พื้นที่ชายแดนไทย-กัมพูชา กองทัพที่ 2, ปฏิบัติราชการสนามพื้นที่ กองทัพภาคที่ 1 และกองทัพภาคที่ 3 รวมทั้งปฏิบัติราชการสนามอื่น ๆ ที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุรอบวางระเบิด ซุ่มยิง และอุบัติเหตุต่างๆโอกาสนี้ มีพระปฏิสันถาร ทรงซักถามอาการและประทานกำลังใจ โดยทรงชื่นชมและขอบใจที่ทหารทุกนายมีความกล้าหาญ เสียสละประโยชน์ส่วนตน เพื่อความมั่นคงของชาติ และความสุขของประชาชน ทั้งนี้ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ได้ประสานความร่วมมือกับองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ในพระบรมราชูปถัมภ์ ในการฝึกอาชีพและเตรียมความพร้อมให้เหมาะสมกับสภาพร่างกายของผู้ป่วยแต่ละนาย เพื่อจะนำความรู้และประสบการณ์ไปประกอบอาชีพต่อไป สามารถกลับเข้าสู่สังคมได้อย่างปกติ รวมทั้งช่วยเหลือครอบครัวของทหารที่ได้รับบาดเจ็บ พิการให้มีรายได้เพิ่มอีกทางหนึ่ง

ที่มาของข่าว สำนักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก