ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 4 ราชบุรีรับสมัครผู้พิการเข้าแข่งขันฝีมือคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 7

วันที่ลงข่าว: 02/02/15

นายผ่อน สวิง ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 4 ราชบุรี เปิดเผยว่า กรมพัฒนาฝีมือแรงงานกำหนดจัดการแข่งขันฝีมือคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 7 จำนวน 18 สาขา ดังนี้ 1.ถักไหมพรม 2.ประดิษฐ์สิ่งของจากวัสดุเหลือใช้ 3.เย็บปักถักร้อย 4.สร้างและออกแบบเอกสารกราฟิก 5.ถักโครเชต์ 6.วาดภาพ 7.ออกแบบเว็บเพจ 8.ออกแบบโปสเตอร์ 9.ตัดเย็บเสื้อผ้าสตรี 10.ประกอบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ : ระดับพื้นฐาน 11.สานตะกร้า 12.ประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์ 13.พิมพ์เอกสารด้วยโปรแกรมไมโครซอฟต์เวิร์ด 14.ออกแบบสถาปัตยกรรมการก่อสร้างด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 15.ตัดเย็บเสื้อผ้าบุรุษ 16.ประดิษฐ์เครื่องปั้นดินเผา 17.แกะสลักไม้ 18.ตกแต่งผ้าไหมด้วยสี คุณสมบัติผู้สมัครเข้าแข่งขัน มีสัญชาติไทย เป็นคนพิการตามประกาศกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ มีภูมิลำเนาในจังหวัดที่สมัครหรือจัดส่งเข้าแข่งขันในนามของหน่วยงาน สถาบันองค์กร สมาคม หรือหน่วยงานการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่หน่วยงานตั้งอยู่ในเขตจังหวัดพื้นที่ภาค 4 ได้แก่ ราชบุรี กาญจนบุรี นครปฐม สมุทรสาคร สมุทรสงคราม เพชรบุรี และประจวบคีรีขันธ์

ทั้งนี้ ขอเชิญชวนผู้พิการที่สนใจสมัครเข้าร่วมการแข่งขันฝีมือคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 7 ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 มกราคม 2558 โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ได้ที่ ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัด ได้แก่ กาญจนบุรี นครปฐม สมุทรสาคร สมุทรสงคราม เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ และราชบุรี สอบถามรายละเอียดได้ที่ กลุ่มงานส่งเสริมมาตรฐานฝีมือแรงงาน สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 4 ราชบุรี โทรศัพท์ 032-337607-9 ต่อ 112 หรือ 405 และ 406 ในวันและเวลาราชการ

ที่มาของข่าว สำนักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก