ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

วช. ชวนชมสิ่งประดิษฐ์เพื่อรับมือภัยพิบัติ การแพทย์และความเป็นอยู่ พร้อมหัวข้อสัมมนาที่น่าสนใจเกี่ยวกับสิ่งประดิษฐ์ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ในงานวันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2558 วันที่ 2-5 กุมภาพันธ์นี้

วันที่ลงข่าว: 02/02/15

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ชวนชมสิ่งประดิษฐ์เพื่อรับมือภัยพิบัติ การแพทย์และความเป็นอยู่ พร้อมหัวข้อสัมมนาที่น่าสนใจเกี่ยวกับสิ่งประดิษฐ์ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ในงานวันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2558 วันที่ 2-5 กุมภาพันธ์นี้

ศาสตราจารย์ นายแพทย์สุทธิพร จิตต์มิตรภาพ เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กล่าวว่า ระหว่างวันที่ 2-5 กุมภาพันธ์นี้ วช.ขอเชิญชวนประชาชนเข้าชมงานและร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่น่าสนใจจำนวนมาก ภายในงานวันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2558 จัดขึ้น ที่ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี

โดยภายในงานนอกจากจะมีการจัดแสดงผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ ทั้งฝีมือคนไทยกว่า 600 ผลงาน และผลงานวิจัยจากต่างประเทศ อาทิ อังกฤษ อียิปต์ เกาหลีใต้ จีน มาเก๊า ฮ่องกง และญี่ปุ่น มาจัดแสดงอีกกว่า 100 ผลงานแล้ว ยังมีการจัดแสดงสิ่งประดิษฐ์เพื่อการเกษตร การอนุรักษ์พลังงาน สิ่งแวดล้อม สิ่งประดิษฐ์แก้ปัญหาและรับมือภัยพิบัติ สิ่งประดิษฐ์ทางการแพทย์ เพื่อผู้พิการ ผู้สูงอายุ การศึกษา ความเป็นอยู่สิ่งของใช้งานในครัวเรือนและในชีวิตประจำวัน มีการสัมมมาในหัวข้อต่างๆ อาทิ

การต่อยอดสิ่งประดิษฐ์เพื่อใช้ประโยชน์และเพิ่มมูลค่า เทคนิคและวิธีการพัฒนาสิ่งประดิษฐ์ รวมถึงการให้คำแนะนำการต่อยอดใช้ประโยชน์จากสิ่งประดิษฐ์ ทั้งการเพาะเห็ด การทอผ้า การประดิษฐ์เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ธุรกิจเครื่องประดับเงิน สมุนไพรทางเลือก ตลอดจนการจัดแสดงผลงานสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมที่โดดเด่นและน่าสนใจ เช่น นวัตกรรมกล้องโทรศัพท์สมาร์ทโฟนใช้วิเคราะห์ทางนิติวิทยาศาสตร์ ยืนยันเอกลักษณ์ของอัญมณี การแปรรูปซังข้าวเป็นเส้นด้ายธรรมชาติ และหุ่นยนต์ช่วยเหลือผู้พิการ ผู้สูงอายุ และหุ่นยนต์สร้างบ้าน

ที่มาของข่าว สำนักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก