ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

สมาคมคนพิการจังหวัดตรัง จัดโครงการส่งเสริมเครือข่ายคนพิการและผู้ดูแล ประจำปี 2557

วันที่ลงข่าว: 02/02/15

ที่ ห้องประชุมโรงแรมวัฒนาพาร์ค อำเภอเมือง จังหวัดตรัง นายทรงพล ใจกริ่ม รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมเครือข่ายคนพิการและผู้ดูแล ประจำปี 2557 โดยมีนายสุทีป ภักดี นายกสมาคมคนพิการจังหวัดตรัง กล่าวรายงาน

สำหรับจังหวัดตรัง มีคนพิการทุกประเภทความพิการที่มีการจดทะเบียน จำนวน 14,496 คน คนพิการทางการเคลื่อนไหว จำนวน 8,007 คน เป็นกลุ่มคนพิการที่มากกว่าทุกประเภทความพิการ และมีความสามารถเป็นผู้นำคนพิการในระดับอำเภอ เพื่อช่วยเหลือคนพิการที่อยู่ตามชนบทที่ประสบปัญหาการเข้าไม่ถึงสิทธิ และสวัสดิการจากหน่วยงานของรัฐ

"ดังนั้นเพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้คนพิการ และเครือข่ายสมาคมในระดับอำเภอมีการรวมกลุ่ม เพื่อให้เกิดความเข้มแข็งในการช่วยเหลือดูแลและมีการบริหารจัดการ เพื่อเข้าถึงการรับบริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ สมาคมคนพิการจังหวัดตรังจึงได้จัดโครงการอบรมขึ้น เพื่อเพิ่มศักยภาพเครือข่ายคนพิการในระดับอำเภอให้เกิดความเข้มแข็ง สามารถเป็นเครือข่ายดูแลคนพิการได้รับสิทธิและสวัสดิการตามกฎหมาย และสามารถหาแนวทางการพัฒนาคุณภาพคนพิการในชุมชน ให้ตรงตามความต้องการที่แท้จริง" นายสุทีป กล่าว

 

ที่มาของข่าว สำนักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก