ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

จังหวัดปราจีนบุรี จัดกิจกรรมวันคนพิการสากล ภายใต้ชื่อ "การพัฒนาอย่างยั่งยืนโดยให้ความสำคัญกับเทคโนโลยีเพื่อคนพิการ"

วันที่ลงข่าว: 02/02/15

วันนี้ (26 ม.ค.58) เวลา 10.00 น. ที่บริเวณอาคารสุริยะบูรพา (ค่ายจักรพงษ์) อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี นายเสฐียรพงศ์ มากศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานเปิดงานวันคนพิการสากลจังหวัดปราจีนบุรี ประจำปี 2557 โดยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดปราจีนบุรี ร่วมกับภาคีเครือข่ายการทำงานด้านคนพิการ ได้จัดขึ้น เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมเฉลิมฉลองวันคนพิการสากล โดยมีคนพิการ, ญาติ, นักกายภาพบำบัด, หน่วยงานภาคีเครือข่าย, อาสาสมัครพัฒนาสังคมฯ เพื่อดูแลคนพิการ, นักเรียน นักศึกษา มาร่วมงานและให้กำลังใจเป็นจำนวนมาก

สำหรับการพัฒนาอย่างยั่งยืนโดยให้ความสำคัญกับเทคโนโลยีเพื่อคนพิการ” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเสริมสร้างความเข้าใจของสังคมที่มีต่อคนพิการ การยอมรับและให้โอกาสคนพิการเข้าร่วมกิจกรรมทั้งทางด้านสังคมและเศรษฐกิจอย่างเป็นธรรมและเสมอภาคเท่าเทียมกับบุคคลทั่วไป เสริมสร้างความเข้าใจในประเด็นความต้องการในด้านต่างๆ ของคนพิการ ขับเคลื่อนการสนับสนุนสำหรับการส่งเสริมสิทธิของคนพิการ และจัดกิจกรรมสร้างสรรค์ อันก่อให้เกิดเจตคติที่ดียอมรับความสามารถของคนพิการ ซึ่งจะนำไปสู่การมีงานทำของคนพิการ กิจกรรมที่จัดขึ้นประกอบด้วย การมอบประกาศนียบัตรแสดงความยินดีกับผู้พิการดีเด่นที่ประสบผู้สำเร็จในสังคม อาสาสมัครพัฒนาสังคมฯดีเด่น การมอบรถโยกคนพิการ มอบเงินสงเคราะห์แก่คนพิการ/ผู้ดูแลคนพิการ มอบผ้าห่มกันหนาวแก่คนพิการ/ผู้ดูแลคนพิการ จำนวนกว่า 200 ราย ส่วนการจัดแสดงนิทรรศการ และผลงานของคนพิการ มีการแสดงบนเวทีของเด็กพิการในศูนย์การศึกษาพิเศษ และคุณครูผู้ดูแลเด็กพิการ ซึ่งบรรยากาศเป็นไปอย่างสนุกสนานและเป็นที่ประทับใจแก่ผู้พิการ และญาติ ที่มาร่วมงานเป็นอย่างยิ่ง

ที่มาของข่าว สำนักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก