ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานระบุศูนย์บริการจัดหาแรงงานเพื่อคนไทยที่จะเปิดให้บริการในวันพรุ่งนี้ (19 ม.ค.2558) เพื่ออำนวยความสะดวกทั้งนายจ้างและลูกจ้าง

วันที่ลงข่าว: 02/02/15

พลเอกสุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าวถึงการเปิดศูนย์บริการจัดหางานเพื่อคนไทย หรือ Smart Job Center ที่จะเปิดอย่างเป็นทางการในวันที่ 19 มกราคม ว่า ศูนย์ดังกล่าวจะแบ่งทีมงานเป็น 2 ทีม คือ ทีมค้นหาตำแหน่งงานว่างที่จะต้องประสานกับหน่วยงานต่างๆ และภาคเอกชน และทีมงานติดตามการมีงานทำของแรงงานที่มาใช้บริการภายในศูนย์จะมีเจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำต่างๆ ที่สามารถใช้บริการได้ทั้งแรงงานทั่วไปและแรงงานผู้พิการ การนำเทคโนโลยีต่างๆ มาใช้ เพื่อเชื่อมโยงข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่นายจ้างและลูกจ้าง รวมถึงการให้นายจ้างและลูกจ้างได้พูดคุยกันผ่านระบบ Skype (สไคป์) หรือโปรแกรมที่ใช้ติดต่อสื่อสารกัน โดยมีทั้งภาพและเสียงผ่านอินเทอร์เน็ต นอกจากนี้ยังให้บริการแรงงานด้านพัฒนาฝีมือแรงงาน และการคุ้มครองสิทธิแรงงาน โดยจะให้บริการเฉพาะเวลาราชการแต่ภายหลังเปิดการดำเนินงานของศูนย์ดังกล่าวไปแล้ว 2-3 เดือน จะเปิดให้บริการอย่างเต็มรูปแบบจนถึงเวลา 20.00 น.

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าวถึงการดำเนินงานของศูนย์บริการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวแบบเบ็ดเสร็จ หรือ One Stop Service ยังเดินหน้าไปด้วยดี และเตรียมเปิดรับลงทะเบียนแรงงานสัญชาติเวียดนามด้วย

ที่มาของข่าว สำนักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก