ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

จังหวัดนครราชสีมา เชิญชม โคราชเกมส์ กีฬาที่คนพิการจากทั่วประเทศมาร่วมแข่งขัน

วันที่ลงข่าว: 02/02/15

รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เชิญชวนชม โคราชเกมส์ กีฬาที่คนพิการจากทั่วประเทศ มาร่วมแข่งขัน เพื่อเป็นการพัฒนาทักษะและส่งเสริมสุขภาพให้แข็งแรง สนามหลักแข่งขัน ที่ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ไปจนถึงวันจันทร์ที่ 19 มกราคม นี้

 

นายบุญยืน คำหงส์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา กล่าวเชิญชวนประชาชน เข้าชมการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติครั้งที่ 33 โคราชเกมส์ ซึ่งจะแข่งถึงวันจันทร์ที่ 19 มกราคม นี้ ทางด้านนายแพทย์ไชยวัฒน์ ทองไหม ผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์ การพยาบาล และการสาธารณสุขในการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 33 กล่าวว่า นอกจากฝ่ายการแพทย์ การพยาบาลและการสาธารณสุข จะดูแลนักกีฬาแล้ว ยังได้ดำเนินการด้านสุขาภิบาลอาหาร ได้ดำเนินงานตราวจมาตรฐานแผงลอยจำหน่ายอาหาร ตลาดนัดขนาดใหญ่ 5 แห่ง สุ่มตรวจหาจุลินทรีย์ในมือ อาหาร และภาชนะใส่อาหาร ตรวจแนะนำอาหารจำนวน 18 ร้าน เฝ้าระวังติดตามสอบถามอาการและแนะนำการปฏิบัติตัวสำหรับผู้ที่มีอาการต้องเฝ้าระวัง จำนวน 1 ราย

ที่มาของข่าว สำนักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก