ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดตรัง จัดโครงการเรียกคืนวัสดุอะลูมิเนียม เพื่อจัดทำขาเทียมพระราชทาน

วันที่ลงข่าว: 02/02/15

นายมนภัทร วังศานุวัตร ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดตรัง เปิดเผยว่า กรมควบคุมมลพิษ สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 15 และสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด รับผิดชอบดูแลพื้นที่จังหวัดภูเก็ต พังงา กระบี่ ตรัง และสตูล ได้ดำเนินการจัดโครงการเรียกคืนวัสดุอะลูมิเนียม เพื่อจัดทำขาเทียมพระราชทาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างจิตสำนึกให้กับประชาชน ลดปริมาณการตกค้างของขยะอะลูมิเนียม ซึ่งหากตกค้างในสิ่งแวดล้อมจะทำให้สิ้นเปลืองพื้นที่ในการฝังกลบ เนื่องจากใช้ระยะเวลานานในการย่อยสลาย (กระป๋อง อะลูมิเนียมใช้ระยะเวลาในการย่อยสลายประมาณ 80-100 ปี) แต่สามารถนำกลับมาใช้ประโยชน์โดยบริจาคอะลูมิเนียมใช้แล้วให้กับมูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชนนี เพื่อจัดทำอุปกรณ์ขาเทียม ได้แก่ เบ้า แกน หน้า แข้ง เท้าเทียม และไม้เท้า เพื่อช่วยเหลือผู้พิการและผู้สูงอายุต่อไป โดยการีไซเคิลกระป๋องอะลูมิเนียม 1 ตัน จะช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ 17 ตัน ลดการนำเข้าขาเทียมจากต่างประเทศ ซึ่งมีมูลค่าประมาณ 10,000 บาท ต่อขาเทียม 1 ข้าง

 

ซึ่งถ้าใช้ห่วงดึงฝากระป๋องจะใช้ประมาณ 2,500 ชิ้น หรือ1 กิโลกรัมต่อขาเทียม 1 ขา และมีต้นทุนเพียง 700 บาท ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถบริจาคอะลูมิเนียมเพื่อจัดทำขาเทียมพระราชทานได้ 4 ช่องทางได้แก่ 1.ผ่านทางไปรษณีย์ โดยบริษัทไปรษณีย์ไทย จำกัด มีความยินดีที่จะรับขนส่งอะลูมิเนียม โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในการฝากส่งจากผู้บริจาคถึงปลายทางกรมควบคุมมลพิษ น้ำหนักไม่เกินกล่อง 5 กิโลกรัม ตลอดปี 2558 (สิ้นสุดการดำเนินงานวันที่ 31 ธันวาคม 2558) เพียงทำความสะอาดวัสดุอะลูมิเนียมและบรรจุกล่องขนาดไม่เกิน 24x40x17 เซนติเมตร ซึ่งชั่งน้ำหนักแล้วไม่เกิน 5 กิโลกรัม โดยจ่าหน้าถึง “โครงการรับบริจาคอะลูมิเนียมเพื่อจัดทำขาเทียมพระราชทาน กรมควบคุมมลพิษ เลขที่ 92 ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400” 2.จุดรับบริจาควัสดุอะลูมิเนียมในพื้นที่จังหวัดตรัง สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดตรัง ถนนพระราม 6 อำเภอเมือง จังหวัด ตรัง 92000 โทรศัพท์. 0-7521-8983

ที่มาของข่าว สำนักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก