ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

พม. ชื่นชมครูผู้พิการทางสายตา จ.ลำปาง เตรียมยกย่องเป็นคนพิการตัวอย่าง

วันที่ลงข่าว: 02/02/15

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ชื่นชมครูผู้มีความพิการทางสายตา จังหวัดลำปาง เตรียมยกย่องเป็นคนพิการตัวอย่าง และเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่คนพิการทั่วประเทศ

พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กล่าวถึงกรณีนายวิชาญ จิตต์ผ่องอำไพ อายุ 38 ปี ชาวกรุงเทพมหานคร ที่พิการทางสายตา และมีอาชีพเป็นครู แต่มีความมานะบากบั่น สู้ชีวิต เล่าเรียนจนจบปริญญาโทจากสหรัฐอเมริกา ก่อนใช้ความรู้ความสามารถมาถ่ายทอดให้ผู้พิการทางสายตา ที่โรงเรียนสอนคนตาบอด จังหวัดลำปาง ตนเองขอแสดงความชื่นชม พร้อมทั้งได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พิจารณายกย่องให้เป็นคนพิการตัวอย่างที่ดีของสังคม และเป็นแบบอย่างที่ดีในการสร้างแรงบันดาลใจให้คนพิการทั่วประเทศในการใช้ชีวิตที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม

ที่มาของข่าว สำนักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก