ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมฯ เปิดกิจกรรม "ค่ายครอบครัวคนพิการเพื่อส่งเสริมการเข้าถึงสิทธิและสวัสดิการคนพิการ" เพื่อให้คนพิการได้เข้าถึงสิทธิและสวัสดิการที่พึงได้รับตามความต้องการ

วันที่ลงข่าว: 02/02/15

พลตำรวจเอกอดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เป็นประธานเปิดกิจกรรม "ค่ายครอบครัวคนพิการเพื่อส่งเสริมการเข้าถึงสิทธิและสวัสดิการคนพิการ" ตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการในค่ายทหาร ณ โรงแรมปริ๊นซ์ พาเลซ กรุงเทพมหานคร

โดยพลตำรวจเอกอดุลย์ กล่าวว่า กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ ร่วมกับกรมการแพทย์ทหารบกและสมาคมแม่บ้านกองทัพบก จัดกิจกรรม "ค่ายครอบครัวคนพิการเพื่อส่งเสริมการเข้าถึงสิทธิและสวัสดิการคนพิการ" ตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการในค่ายทหาร เพื่อให้คนพิการได้เข้าถึงสิทธิและสวัสดิการที่พึงได้รับตามความต้องการและส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ โดยคำนึงถึงการเข้าถึงบริการของรัฐอันเป็นสิทธิพื้นฐาน นอกจากนี้ในส่วนของผู้พิการและครอบครัวต้องเกิดการรับรู้เรื่องสิทธิที่พึงได้รับตามกฎหมายของตนเอง ซึ่งกระทรวงฯ โดยสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ (พก.) ได้สนับสนุนการดำเนินงานโครงการห่วงใยบุตรที่มีความต้องการพิเศษ ของกำลังพลกองทัพบก ของกรมแพทย์ทหารบกและสมาคมแม่บ้านทหารบก จากการริเริ่มของ รองศาสตราจารย์นราพร จันทร์โอชา ภริยานายกรัฐมนตรี

ทั้งนี้ ภายในงานประกอบด้วยกิจกรรม อาทิ การจัดการอบรมเพื่อให้มีผู้ช่วยคนพิการในพื้นที่/การส่งเสริมอาชีพคนพิการและผู้ดูแลคนพิการ และการบรรยายพิเศษ "สานรัก สานฝัน การดูแลเชิงปฎิรูปแบบองค์รวมเพื่อกองกำลังพลกองทัพบก" โดยรองศาสตราจารย์นราพร จันทร์โอชา ภริยานายกรัฐมนตรี

ที่มาของข่าว สำนักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก