ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร เผยการนำผู้พิการเข้าจดทะเบียนจะได้รับสิทธิประโยชน์มากมาย

วันที่ลงข่าว: 30/01/15

นางวัลภา แก้วสวี นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร เปิดเผยว่า ในปัจจุบันการเข้าถึงสิทธิและบริการของคนพิการยังมีช่องว่างอยู่ในหลายด้าน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องสิ่งอำนวยความสะดวกในสถานที่ต่างๆ เช่น ทางลาด ราวจับ ห้องน้ำ ในสถานที่ท่องเที่ยว ห้างสรรพสินค้า หรือ หน่วยงานต่างๆ สำหรับคนพิการยังมีน้อย เรื่องการคมนาคมขนส่งมวลชน ยังไม่รองรับสำหรับคนพิการ รวมถึงเรื่องการศึกษา ซึ่งสถานศึกษาบางแห่งหรือผู้ปกครองคนพิการยังปิดกั้น ทั้งที่สามารถเรียนร่วมกันได้ ซึ่งสาเหตุมาจากหลายด้านทั้งเรื่องการละเลยการให้ความสำคัญกับคนพิการ ทัศนคติของคนพิการและครอบครอบ รวมถึงการออกสื่อประชาสัมพันธ์ข่าวสารของคนพิการยังมีน้อยไม่ทั่วถึง

นางวัลภา แก้วสวี นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร เปิดเผยว่า ขณะนี้จังหวัดชุมพรได้จัดตั้งศูนย์บริการ One Stop Service สำหรับคนพิการ เปิดบริการให้คนพิการได้เข้าไปใช้บริการได้แล้ว โดยตั้งอยู่ที่ ชั้น 1 ที่ทำการศาลากลางจังหวัดชุมพร ติดกับวัฒนธรรมจังหวัดชุมพรและศูนย์ดำรงธรรม เปิดบริการทุกวันในเวลาราชการ ซึ่งทางศูนย์บริการจะมีหน้าที่รับเรื่องราวร้องทุกข์ต่างๆ ของคนพิการ รวมถึงให้บริการเรื่องข้อมูลสิทธิข่าวสาร การจดทะเบียนคนพิการ ออกเอกสารรับรองความพิการ และทุกเรื่องเกี่ยวกับคนพิการ

นางวัลภา แก้วสวี ยังกล่าวต่ออีกว่า ศูนย์บริการนี้จะรับและดำเนินการให้ทุกเรื่องมาติดต่อและหากท่านใดไม่สะดวกไปติดต่อที่ศูนย์ก็สามารถโทรศัพท์ไปที่ 1300 สายด่วนศูนย์ช่วยเหลือสังคมแทนได้

ที่มาของข่าว สำนักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก