ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

ศูนย์ศึกษาพิเศษกาญจนบุรีจัดงานวันเด็ก

วันที่ลงข่าว: 30/01/15

ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกาญจนบุรี จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2558 สำหรับเด็กพิการ เพื่อมอบความสุขให้แก่เด็กๆ โดยมีผู้ปกครองพาเด็กเข้าร่วมงานกันเป็นจำนวนมาก

ที่ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกาญจนบุรี อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี นางชวลี โอสุคนธ์ทิพย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานเปิดงานวันเด็กแห่งชาติ พร้อมอ่านสารวันเด็กแห่งชาติของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ซึ่งในปีนี้นายกรัฐมนตรีได้ให้คำขวัญว่า ความรู้ คู่คุณธรรม นำสู่อนาคต โดยมีนางเบญจวรรณ เปรมประยูร ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน กล่าวรายงาน เพื่อให้เด็กพิการได้มีโอกาสร่วมกิจกรรมวันเด็ก เช่นเดียวกับเด็กปกติทั่วไป เป็นการเสริมสร้างกำลังใจให้เด็กพิการ ผู้ปกครองมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาตนเองและพัฒนาบุตรหลานของตนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีในโอกาสต่อไป รวมทั้งเป็นการร่วมมือของหน่วยงานทั้งภาครัฐ เอกชน และองค์กรต่างๆ ในการแสดงออกถึงความรัก ความเมตตา ความเอื้ออาทร ที่มีต่อเด็กพิการ ตลอดจนเปิดโอกาสให้เด็กพิการได้แสดงศักยภาพ และความสามารถของตนเอง ซึ่งกิจกรรมภายในงานมีการมอบของขวัญแก่เด็กพิการ การจับแจกรางวัลพิเศษ การแสดงของเด็กพิการ รวมทั้งหน่วยงานต่างที่ได้นำอาหารมาออกบูทเพื่อให้เด็กพิการให้กินฟรีตลอดงาน

ทั้งนี้ รัฐบาลได้กำหนดให้วันเสาร์ที่ 2 ของเดือนมกราคมของทุกปี เป็นวันเด็กแห่งชาติ เพื่อให้ทุกภาคส่วนของสังคมได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาเต็มศักยภาพ เพื่อจะได้เติบโตเป็นพลเมืองที่ดี มีคุณภาพสืบไป

 

ที่มาของข่าว สำนักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก