ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดลำพูนจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2558

วันที่ลงข่าว: 30/01/15

 

ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดลำพูน ได้ร่วมกับหน่วยงานราชการ และ ภาคเอกชน จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2558 ให้แก่เด็กพิเศษ เพื่อเสริมสร้างพัฒนาการในต่างๆ ตาม ความเหมาะสมในด้านความพิการของเด็ก โดยผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนและนางสาวลำพูนได้มอบของขวัญให้แก่เด็ก ที่มาร่วมงานด้วย

วันนี้ ( 9 มกราคม 2558 ) ที่บริเวณหน้าศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดลำพูน ตำบลต้นธง อำเภอเมืองลำพูน นายณรงค์ อ่อนสอาด ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานในการเปิดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2558 ให้แก่ เด็กพิเศษที่มีความพิการในด้านต่างๆ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้แก่เด็กพิเศษที่ขาดโอกาส ซึ่งภายในงาน มีกิจกรรมแสดงความสามารถของเด็กพิเศษ ในรูปแบบที่หลากหลาย รวมทั้งการจัดนิทรรศการเสริมสร้างความรู้ ประสบการณ์ การแข่งขันตอบปัญหาชิงรางวัล การแจกอุปกรณ์ของเล่นส่งเสริมความรู้ด้านต่าง ๆ พร้อมนำอาหาร ไอศกรีม ขนม และผลไม้มาให้รับประทานฟรีตลอดทั้งงาน ซึ่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน และ น.ส. ธนพร โพธาติ๊บ นางสาวลำพูนประจำปี 2557 ได้มอบของขวัญให้แก่เด็ก ที่มาร่วมงานด้วย

ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน กล่าวว่า การจัดงานในครั้งนี้ ถือเป็นโอกาสให้ ครอบครัว ของเด็กพิเศษ ได้เข้าสู่สังคม และมีการดำรงชีวิตอย่างบุคคลทั่วไปในสังคมอย่างมีความสุข อีกทั้งให้ภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องกับเด็กพิเศษ ได้มีส่วนร่วมในการสร้างโอกาส ให้กับเด็กพิเศษในจังหวัดลำพูน รวมถึงส่งเสริมเจตคติเชิงสร้างสรรค์ต่อเด็กพิเศษ และครอบครัวซึ่งส่งผลให้เด็กพิเศษได้รับโอกาสทางสังคมอย่างเท่าเทียมกับเด็กปกติทั่วไป

ที่มาของข่าว สำนักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก