ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 4 จังหวัดตรัง จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี2558

วันที่ลงข่าว: 30/01/15

วันนี้ (9 มกราคม 2558) ที่ ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 4 จังหวัดตรัง ตำบลนาบินหลา อำเภอเมืองตรัง นางณัฐพิสุทธิ์ เหมทานนท์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง เป็นประธานเปิดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2558 โดยมีนายสมศักดิ์ ชัยมณี ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 4 จังหวัดตรัง เป็นผู้กล่าวรายงาน

โดยงานวันเด็กแห่งชาติดังกล่าว ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 4 จังหวัดตรัง ได้ร่วมกับชุมชนใกล้เคียงและหน่วยงานต่างๆ จัดขึ้น ซึ่งมีเด็กพิการ , เด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาและด้านอื่นๆ , เด็กด้อยโอกาส และเด็กทั่วไปในศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 4 จังหวัดตรัง , นักเรียนเตรียมความพร้อมที่บ้าน เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วย การแสดงเต้นรำ ร้องเพลง และเล่นเกมส์บนเวที การแจกของขวัญของรางวัล ร่วมกันรับประทานอาหารและไอศกรีมฟรีตลอดงาน เพื่อให้เด็กๆ ได้มีโอกาสในการแสดงความสามารถ ความคิดสร้างสรรค์ ทำให้เด็กมีน้ำใจ มีความสามัคคี ได้รับความสุขสนุกสนานและสร้างมิตรภาพที่ดีระหว่างเด็กทั่วไป และเด็กพิการ อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข

ที่มาของข่าว สำนักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก