ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

ศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดสระแก้ว จัดกิจกรรมมอบความสุขให้แก่เด็กพิการและผู้ด้อยโอกาส เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ

วันที่ลงข่าว: 30/01/15

วันนี้ (9 ม.ค. 58) ศูนย์การศึกษาพิเศษ จ.สระแก้ว ได้จัดกิจกรรมมอบความสุขให้แก่เด็กพิการและผู้ด้อยโอกาส ที่มีความบกพร่องทางสภาพร่างกายและพัฒนาการของสมอง เพื่อฉลองวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2558 โดยมีนายศิระพจต์ จริยาวุฒิกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนสระแก้ว เป็นประธานในพิธี

 

สำหรับกิจกรรมภายในงาน ได้มีการจัดกิจกรรมการแสดงของเด็กพิการ มอบเกียรติบัตรเด็กดี พร้อมทั้งมอบของขวัญ ทุนการศึกษา การเล่นเกม การบริการอาหาร เครื่องดื่ม การแจกของขวัญ ของรางวัลต่างๆ ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐและภาคเอกชนให้การสนับสนุนของรางวัล และทุนการศึกษาในวันนี้ ซึ่งการจัดงานในปีนี้เพื่อส่งเสริมให้เด็กพิการ และผู้ด้อยโอกาสได้รับความสนุกสนาน รื่นเริง กล้าแสดงออก รวมทั้งส่งเสริมให้เด็กพิการ และผู้ด้อยโอกาสมีพัฒนาการเต็มศักยภาพทั้งทางร่างกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญา และการเรียนรู้ และให้ทุกภาคส่วนของสังคมมีส่วนร่วมในการพัฒนา ช่วยเหลือฟื้นฟูสมรรถภาพเด็กพิการ และผู้ด้อยโอกาสเพื่อการมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

ที่มาของข่าว สำนักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก