ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

พมจ.ตราด กำหนดจัดงานวันคนพิการสากลจังหวัดตราด มุ่งกระตุ้นทุกภาคส่วนตระหนักถึงการให้ความสำคัญแก่คนพิการ

วันที่ลงข่าว: 30/01/15

วันนี้ (9 ม.ค. 58) นางสาวมนิดา ลิ่มนิจสรกุล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด เปิดเผยว่า จังหวัดตราดโดยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด (พมจ.ตราด) กำหนดจัดงาน วันคนพิการสากล ขึ้น ในวันจันทร์ที่ 12 มกราคม นี้ ระหว่างเวลา 09.30 -15.00 น. ณ ลานเอนกประสงค์ ศูนย์แสดงสินค้า OTOP องค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด

 

โดยการจัดงานดังกล่าวเพื่อเป็นการกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนตระหนักถึงการให้ความสำคัญกับคนพิการ ให้สามารถดำรงชีวิตเช่นบุคคลปกติ ทั้งยังเป็นการเปิดโอกาสให้คนพิการได้มีโอกาสพบปะ แลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำรงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข

 

โดยการจัดงานดังกล่าว มีกิกรรมประกอบด้วย การมอบเงินสงเคราะห์คนพิการ การมอบรถสามล้อโยกให้แก่คนพิการ การแสดงของผู้พิการ และเยาวชนจากศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดตราด การจำหน่ายผลิตภัณฑ์สินค้าจากฝีมือของผู้พิการ ตลอดจนการมอบประกาศเกียรติคุณให้กับกน่วยงานภาครัฐที่จัดสวัสดิการสำหรับผู้พิการ รวมไปถึงการจัดกิจกรรมนันทนาการ และการมอบของขวัญให้กับผู้พิการที่เข้าร่วมงานดังกล่าวอีกด้วย

ที่มาของข่าว สำนักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก