ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

จังหวัดตาก เชิญร่วมบริจาคอะลูมิเนียมเพื่อทำขาเทียมพระราชทาน ประจำปี 2558

วันที่ลงข่าว: 30/01/15

นายสุวัฒน์ พรมสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เปิดเผยว่า กรมควบคุมมลพิษ กำหนดดำเนินโครงการรับบริจาคอะลูมิเนียมเพื่อจัดทำขาเทียมพระราชทาน ประจำปี 2558 วัตถุประสงค์เพื่อสร้างจิตสำนึกของประชาชนให้เกิดการคัดแยกขยะมูลฝอย โดยเฉพาะอย่างยิ่งอะลูมิเนียม ซึ่งสามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้โดยการนำมาบริจาคให้กับมูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เพื่อเป็นต้นทุนในการจัดทำอุปกรณ์ขาเทียมให้แก่ผู้พิการและสูงอายุ

จังหวัดตาก จึงขอเชิญชวนทุกท่านร่วมบริจาคอะลูมิเนียมเพื่อนำไปจัดทำขาเทียมพระราชทาน ได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงสิ้นเดือนธันวาคม 2558 ที่สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดตาก ศาลากลางจังหวัดตาก หรือประสานข้อมูลเพิ่มเติมที่ 081-0125870

ที่มาของข่าว สำนักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก