ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

กระทรวงวัฒนธรรมเปิดศูนย์เรียนรู้และพัฒนาหนังสือแบบครบวงจรครั้งแรกของประเทศ

วันที่ลงข่าว: 30/01/15

กระทรวงวัฒนธรรมเปิดศูนย์เรียนรู้และพัฒนาหนังสือแบบครบวงจรครั้งแรกของประเทศ เน้นส่งเสริมผู้พิการทางสายตาเข้าถึงการอ่าน ศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ เชื่อมั่นภายใน 15 ปี ไทยเป็นผู้นำด้านการอ่านในอาเซียนได้

นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานเปิด "ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาหนังสือไทย" ที่หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน โดยกล่าวว่า สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับมูลนิธิวิชาหนังสือ และนายมกุฏ อรฤดี ศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ "ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาหนังสือไทย" จัดทำขึ้นเพื่อจัดระบบการจัดการความรู้และพัฒนาหนังสือแบบครบวงจรของประเทศไทย ส่งเสริมให้ประชาชน โดยเฉพาะเด็กไทยได้อ่านหนังสือมากขึ้น

สำหรับศูนย์หนังสือแห่งนี้ให้ความสำคัญกับผู้พิการทางสายตา ด้วยการจัดกิจกรรมให้ผู้พิการทางสายตาได้อ่านหนังสือ และแสดงศักยภาพของตนเองด้วยการเขียนหนังสือเป็นรูปเล่ม บอกเล่าประสบการณ์ให้คนในสังคมได้รับรู้ ทั้งนี้ ในส่วนของกระทรวงวัฒนธรรม เตรียมผลักดันโครงการเพื่อส่งเสริมการอ่านอย่างเป็นรูปธรรมไปพร้อมๆ กับกระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ด้านนายมกุฏ อรฤดี ศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ กล่าวว่า จากการศึกษาข้อมูลประเทศในกลุ่มอาเซียน พบว่า ประเทศไทยยังตามหลังประเทศสิงคโปร์ในเรื่องของการอ่านหนังสือมานาน 50 ปี เนื่องจากไทยยังไม่มีศูนย์กลางการจัดระบบหนังสือของชาติอย่างเป็นรูปธรรม ดังนั้น การจัดตั้งศูนย์หนังสือแห่งนี้ จึงเน้นการรวบรวมข้อมูลและองค์ความรู้เกี่ยวกับหนังสือทุกแขนงที่สำคัญ จะเน้นการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพให้กับผู้พิการทางสายตาของไทยที่มีนับแสนคน มั่นใจว่าหากมีการจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง ภายใน 15 ปี ไทยจะพัฒนาการอ่านเป็นผู้นำของประเทศอาเซียนได้

ที่มาของข่าว สำนักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก