ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

จังหวัดนนทบุรีจัดงานวันคนพิการสากล ประจำปี 2557

วันที่ลงข่าว: 30/01/15

วันที่ (7 ม.ค. 58) ที่ห้อง MCC HALL ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ สาขางามวงศ์วาน นายชนม์ชื่น บุญญานุสาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานเปิดงานวันคนพิการสากล จังหวัดนนทบุรี ประจำปี 2557 โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ร่วมกับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และองค์กรภาคีเครือข่ายผู้พิการร่วมกันจัดขึ้น ภายใต้หัวข้อ การพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยให้ความสำคัญกับเทคโนโลยีเพื่อคนพิการ ซึ่งองค์การสหประชาชาติได้กำหนดเป็นหัวข้อหลักของการจัดงานในปีนี้

โดยภายในงานมีการมอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้กับองค์กร บุคคลดีเด่นที่สนับสนุนงานด้านคนพิการ สถานประกอบการดีเด่นด้านการจ้างงานคนพิการ และผู้พิการตัวอย่างระดับจังหวัด กิจกรรมการแสดงของเด็กพิการ และศิลปินดาราจากค่าย ดีด้า วิดีโอ นอกจากนี้ยังมีการเสวนาหัวข้อ การพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยให้ความสำคัญกับเทคโนโลยีเพื่อคนพิการ พร้อมทั้งเปิดบู๊ธบริการจัดหางานแก่ผู้พิการ บริการซ่อมรถเข็น กายอุปกรณ์ และบริการตรวจร่างกายตรวจวัดสายตาแก่ผู้พิการที่มาร่วมงานโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

ทั้งนี้ จังหวัดนนทบุรีมีประชากรผู้พิการประมาณ 18,000 คน และมีสถานสงเคราะห์ ศูนย์พัฒนาอาชีพ และโรงเรียนเฉพาะความพิการ กว่า 10 แห่ง รวมทั้งเป็นศูนย์รวมของนักกีฬาคนพิการทีมชาติหลายชนิดกีฬา กว่า 30 คน

 

ที่มาของข่าว สำนักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก