ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

จ.ปัตตานี เชิญชวนผู้ป่วยเข้ารับการรักษา ศัลยกรรมตกแต่งแก้ไขปากแหว่ง-เพดานโหว่

วันที่ลงข่าว: 30/01/15

สำนักงานบรรเทาทุกข์ และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เชิญชวนผู้ป่วยเข้ารับการรักษา ตามโครงการศัลยกรรมตกแต่งแก้ไขปากแหว่ง-เพดานโหว่

นางสุไพ แก้วสุวรรณ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี กล่าวว่า สำนักงานบรรเทาทุกข์ และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย จะดำเนินการตามโครงการศัลยกรรมตกแต่งแก้ไขปากแหว่ง-เพดานโหว่ โดยการให้บริการตรวจและผ่าตัดรักษาผู้ป่วยปากแหว่ง-เพดานโหว่ และความพิการทางศัลยศาสตร์ตกแต่งอื่นๆ เช่น แผลเป็นหดรั้ง จากไฟไหม้ น้ำร้อนลวก นิ้วติด นิ้วเกิน เป็นต้น ในระหว่างวันที่ 26-30 มกราคม 2558 ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น. ณ โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ จังหวัดนราธิวาส โดยสภากาชาดไทย สนับสนุนงบประมาณเป็นค่าเดินทางให้แก่ผู้ป่วยที่มารับการผ่าตัด กรณี ปากแหว่ง-เพดานโหว่ รายละ 1,000 บาท และความพิการอื่น รายละ 700 บาท โดยมอบเงินหลังจากการผ่าตัดเสร็จเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ผู้ป่วยที่สนใจจะเข้าร่วมโครงการดังกล่าว สามารถแจ้งรายชื่อเข้าร่วมโครงการได้ที่สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0-7334-9215 ในวันและเวลาราชการ

ที่มาของข่าว สำนักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก