ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

สพฐ.เตรียมเสนอแยกเป็นทบวงการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในสังกัด ศธ.

วันที่ลงข่าว: 30/01/15

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เตรียมเสนอแยกเป็นทบวงการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ แบ่งเป็นกรมประถมศึกษา กรมมัธยมศึกษา กรมวิชาการและมาตรฐานการศึกษา และกรมการศึกษาคนพิการ

นายกมล รอดคล้าย เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(กพฐ.) เปิดเผยว่า หลังจากกระทรวงศึกษาธิการได้มีการตั้งคณะกรรมการอำนวยการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ มี พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธาน และได้มีการประชุมคณะกรรมการอำนวยการฯ นัดแรกไปแล้วนั้น ในส่วนของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) พลเรือเอก ณรงค์ ให้นโยบายว่า สามารถเสนอปรับโครงสร้างภายในได้ ซึ่งขณะนี้ สพฐ. ได้เตรียมที่จะเสนอปรับโครงสร้างใหม่ให้ สพฐ. มีฐานะเป็นทบวงการศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ เช่นเดียวกับข้อเสนอของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา(สอศ.) ที่ได้เสนอปรับโครงสร้างเป็นทบวงการอาชีวศึกษา ซึ่งภายในทบวงการศึกษาขั้นพื้นฐานจะประกอบด้วย กรมประถมศึกษา กรมมัธยมศึกษา กรมวิชาการและมาตรฐานการศึกษา และกรมการศึกษาคนพิการ ด้อยโอกาสและเด็กอัจฉริยะ โดยทั้งหมดนี้ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของกระทรวงศึกษาธิการ และคณะกรรมการอำนวยการฯ ซึ่ง สพฐ. จะนำเสนอกรอบโครงสร้างนี้ในการประชุมครั้งต่อไป วันที่ 17 ธันวาคมนี้

นายกมล กล่าวอีกว่า ในส่วนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานั้น ยังไม่ได้มีข้อสรุปว่าจะต้องปรับเปลี่ยนเป็นเขตพื้นที่การศึกษาระดับจังหวัด หรือเป็นเขตพื้นที่การศึกษาเช่นเดิม หากมีการตั้งทบวงการศึกษาขั้นพื้นฐาน แต่แนวโน้มที่ชัดเจนว่าในจังหวัดหนึ่งจะต้องมีคนกลางมาช่วยดูแลและสนับสนุนการจัดการศึกษา อาจจะกำหนดไว้ในรูปของสภาการศึกษาจังหวัด หรือประธานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัด

ที่มาของข่าว สำนักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก