ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

จ.นราธิวาส จัดกิจกรรมวันคนพิการสากล ภายใต้ชื่อ "การพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยให้ความสำคัญกับเทคโนโลยีเพื่อคนพิการ"

วันที่ลงข่าว: 30/01/15

จังหวัดนราธิวาส จัดกิจกรรมวันคนพิการสากล ภายใต้ชื่อ "การพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยให้ความสำคัญกับเทคโนโลยีเพื่อคนพิการ" มุ่งเน้นลดความเสี่ยง สร้างสิ่งแวดล้อมการทำงานและพัฒนาคนพิการอย่างยั่งยืน

วันนี้ (9 ธ.ค.57) พลตรี เจตน์พัธน์ ศรีวงศ์ รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดนราธิวาส ฝ่ายทหาร เป็นประธานเปิดงานวันคนพิการสากลจังหวัดนราธิวาส ประจำปี 2557 ที่ห้องประชุมผดุงประชา สถานสงเคราะห์เด็กชายนราธิวาส อำเภอเมืองนราธิวาส ซึ่งมีคนพิการและเกี่ยวข้อง กว่า 500 คน เข้าร่วมกิจกรรม

นางสาวคอทรีหม๊ะ หะยีอารุณ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนราธิวาส กล่าวว่า จังหวัดนราธิวาส ร่วมกับภาคีเครือข่ายจัดงานวันคนพิการสากลเป็นประจำทุกปี เพื่อแสดงให้เห็นว่าสังคมพร้อมที่จะร่วมมือกันในการพัฒนาสมรรถภาพคนพิการ ปีนี้ จัดขึ้นภายใต้ชื่อ "การพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยให้ความสำคัญกับเทคโนโลยีเพื่อคนพิการ" เน้น 3 ด้านหลัก คือ การลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ//การสร้างสิ่งแวดล้อมสำหรับการทำงานของคนพิการและการพัฒนาคนพิการอย่างยั่งยืนแบบบูรณาการ ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส มีคนพิการ กว่า 10,000 คน ซึ่งทางสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเข้าไปให้การช่วยเหลือตามที่คนพิการร้องขอ อาทิ การขอรถเข็น และด้านอื่นๆ พร้อมให้ความมั่นใจว่า งานพัฒนาสิทธิคนพิการของจังหวัดจะมีประสิทธิภาพ ด้วยความสมานฉันท์และเสริมสร้างบูรณาการคน ทางด้านกิจกรรมในวันนี้ (9 ธ.ค.) มีการมอบถุงยังชีพพระราชทาน การมอบโล่ให้กับองค์กรที่จัดให้มีสิ่งอำนวยความสะดวกแก่ผู้การ 2 แห่ง ได้แก่ องค์การบริหารส่วนตำบลไพรวัน อำเภอตากใบและองค์การบริหารส่วนตำบล เกียร์ อำเภอสุคิริน และการมอบเกียรติบัตรให้คนพิการดีเด่น จำนวน 13 คน นอกจากนี้ ยังมีการแสดงบนเวที การรับสมัครนักเรียน และการออกหน่วยให้บริการด้านพยาบาลและแนะนำอาชีพอีกด้วย

สำหรับวันคนพิการสากล สืบเนื่องจากองค์การสหประชาชาติ ได้ประกาศให้วันที่ 3 ธันวาคม ของทุกปี เป็นวันคนพิการสากลมาตั้งแต่ปี 2524 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสร้างความเข้าใจของสังคมต่อคนพิการ ส่งเสริมสิทธิและศักยภาพคนพิการ รวมถึงเปิดโอกาสให้คนพิการได้พบปะสังสรรค์ร่วมกัน

ที่มาของข่าว สำนักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก