ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

โรงงานขาเทียมพระราชทาน 1 ร.พ ชุมชน ที่ โรงพยาบาลรามันยะลา

วันที่ลงข่าว: 30/01/15

ผอ.โรงพยาบาลรามัน ยะลา เผยผู้พิการฯ พึงพอใจ ใช้ขาเทียมได้อย่างรวดเร็ว หลังเข้ารับบริการในโรงงานขาเทียมพระราชทาน 1 โรงพยาบาลชุมชน

วันนี้ (6 ธ.ค. 57) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิยะ กิจถาวร รองเลขาธิการ ศอ.บต. / โฆษกศอ.บต. พร้อมส่วนราชการในพื้นที่ อ.รามัน ได้เดินทางไปเยี่ยมชม โรงงานขาเทียมพระราชทาน ของ โรงพยาบาลรามัน อ.รามัน จ.ยะลา หลังจากงานกายภาพบำบัด โรงพยาบาลรามัน ได้เข้าร่วมโครงการจัดตั้งโรงงานขาเทียมประจำโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข กับทางมูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อช่วงเดือนมกราคม 2557 และได้ผ่านการคัดเลือกให้เป็น 1 รพ.ชุมชน ที่สามารถเปิดโรงงานขาเทียมพระราชทานได้ เนื่องจากมีความพร้อมในด้านสถานที่ และบุคลากรโดยทาง มูลนิธิขาเทียมฯ ได้สนับสนุนเครื่องมือ อุปกรณ์ รวมทั้งชิ้นส่วนขาเทียม ให้ทาง รพ.รามัน

นายแพทย์ รอซาลี ปัตยะบุตร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลรามัน กล่าวว่า สำหรับโรงงานขาเทียมพระราชทาน ของ รพ.รามัน นี้ ได้เปิดให้บริการ จัดทำ ซ่อมแซมขาเทียม รองเท้าเบาหวานซ่อมบำรุงกายอุปกรณ์ชนิดต่างๆ เมื่อวันที่ 2 เดือน สิงหาคม 2557 โดยมีเป้าหมายให้บริการแก่ ผู้พิการทางการเคลื่อนไหว (ขาขาด) ให้ได้รับบริการครบถ้วนร้อยละ 100 และช่วยเหลือผู้พิการให้เข้าถึงบริการได้อย่างสะดวกและครอบคลุมในพื้นอำเภอรามัน ลดระยะเวลารอคอยในการทำขาเทียม รวมทั้งผลิตขาเทียมที่มีคุณภาพและเหมาะสมแก่ผู้ป่วยขาขาดในแต่ละราย

หลังจากที่โรงงานขาเทียมพระราชทาน ได้เปิดให้บริการทำขาเทียมและซ่อมขาเทียม ซึ่งสามารถผลิตขาเทียมที่มีคุณภาพและเหมาะสมแก่ผู้ป่วยขาขาดแต่ละรายไปแล้ว ในระยะเวลา 5 เดือน มีผู้พิการขาขาดในพื้นที่อำเภอรามันและพื้นที่ใกล้เคียงมารับบริการทำขาเทียมและซ่อมขาเทียม จำนวนทั้งหมด 33 รายโดยแบ่งผู้พิการขาขาดในพื้นที่อำเภอรามันมารับบริการทำขาเทียมจำนวน 23 ราย และซ่อมขาเทียมจำนวน 4 ราย และมีผู้พิการขาขาดในพื้นที่อำเภอใกล้เคียง คือ อ.เมืองยะลา อ. ยะหา อ. กาบัง และ อ. กรงปินัง มารับบริการทำขาเทียม จำนวน 6 ราย ซึ่งผู้พิการขาขาดมีความพึงพอใจต่อการให้บริการเนื่องจากไม่ต้องรอนาน สามารถใช้ขาเทียมได้อย่างรวดเร็ว

ทั้งนี้ สิ่งที่โรงงานขาเทียมพระราชทาน ยังขาดอยู่ในขณะนี้ ก็จะเป็นถุงน่องที่ใช้แล้ว ซึ่งจะนำมาใช้เป็นส่วนประกอบในการทำขาทียม หากผู้สนใจที่จะร่วมบริจาคก็สามารถ บริจาคได้ที่ ร.พ รามัน อ.รามัน จ.ยะลา

ที่มาของข่าว สำนักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก