ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ทรงเป็นกำลังใจแด่ผู้พิการเนื่องในวันคนพิการ

วันที่ลงข่าว: 30/01/15

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ทรงเป็นกำลังใจแด่ผู้พิการ เนื่องในวันคนพิการ ขณะที่ผู้ได้รับรางวัลบุคคลพิการตัวอย่าง ขอให้ผู้พิการทุกคนอย่าท้อถอย

เสด็จแทนพระองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เป็นองค์ประธานเปิดงานวันคนพิการ ครั้งที่ 48 ประจำปี 2557 ณ อาคารใหม่สวนอัมพร ที่สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดขึ้น

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ประทานพระดำรัส แก่คนพิการ ความว่า คนพิการถือเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณค่าเช่นเดียวกับคนปกติ เพราะศักยภาพที่มีอยู่ในคนพิการนั้น ไม่ว่าจะเป็นสติปัญญา ความรู้ ความสามารถ หากได้รับการฟื้นฟูพัฒนาให้เหมาะสมกับข้อจำกัด เชื่อว่าคนพิการจะสามารถใช้ศักยภาพที่มีอยู่สร้างสรรค์สิ่งดีงาม และประโยชน์สุขให้แก่ตนเองแก่สังคมได้อย่างกว้างขวาง ซึ่งการจัดงานปีนี้ที่มีหัวข้อว่า ด้วยพระบารมี คนพิการร่วมใจ ก้าวไกลสู่ประชาคมอาเซียน จึงถือว่ามีส่วนสำคัญในการฟื้นฟูพัฒนาศักยภาพของคนพิการ สำหรับปีนี้มีผู้พิการได้รับคัดเลือกเป็นบุคคลพิการตัวอย่างประจำปี 2556 รวม 17 คน

โดยนายกิตชัย กิตติคุณ ผู้พิการทางการเคลื่อนไหวจากจังหวัดฉะเชิงเทรา 1 ในผู้ได้รับรางวัล กล่าวว่า ตนเองพิการจากอุบัติเหตุรถคว่ำ หลังจากนั้นต้องใช้ชีวิตด้วยความยากลำบากค่อยๆ ปรับตัว ปัจจุบันเข้าร่วมทำงานเป็นประธานเครือข่ายมูลนิธิเมาไม่ขับจังหวัดฉะเชิงเทราและได้มีโอกาสช่วยเหลือผู้ที่ได้รับความเสียหาย (เหยื่อ) จากการเมาแล้วขับ ทำให้รู้สึกภูมิใจที่ได้ช่วยเหลือเพื่อนผู้พิการ พร้อมขอเป็นกำลังใจให้ผู้พิการและญาติผู้พิการอย่าท้อถอย

สำหรับกิจกรรม ประกอบด้วย การมอบเกียรติบัตรแก่ผู้ชนะการประกวดเรียงความ การแสดงบนเวทีหน้าพระที่นั่ง โดยเด็กพิการจากโรงเรียนและสถานสงเคราะห์ต่างๆ ในชุดด้วยพระบารมี คนพิการร่วมใจก้าวไกลสู่ประชาคมอาเซียน รวมถึงการจัดแสดงนิทรรศการ สาธิตฝึกอาชีพ นัดพบโรงงาน จุดประเมินความพิการและการจดทะเบียนผู้พิการ

ที่มาของข่าว สำนักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก