ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก มอบถุงยังชีพพระราชทานแก่ผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 587 ชุด ในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช

วันที่ลงข่าว: 30/01/15

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ทรงพระกรุณาโปรดให้ นายอภัย จันทนจุลกะ รองประธานมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง(ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย เป็นผู้แทนพระองค์ ฯ ประกอบพิธีมอบถุงยังชีพพระราชทานแก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช

วันนี้ 11 พฤศจิกายน 2557 เวลา 09.30 น.นายอภัย จันทนจุลกะ รองประธานมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง(ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย เป็นผู้แทนพระองค์ฯ ประกอบพิธีมอบถุงยังชีพพระราชทานแก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช ณ วัดมะม่วงตลอด หมู่ที่ 7 ตำบลนาสาร อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 587 ชุด โดยประกอบพิธีอัญเชิญถุงยังชีพพระราชทานถวายแด่พระภิกษุสงฆ์ จำนวน 20 ชุด อัญเชิญถุงยังชีพพระราชทานมอบแก่คนชรา คนพิการ จำนวน 230 ชุด อัญเชิญถุงยังชีพพระราชทานแก่ราษฎรผู้ประสบภัยที่อาศัยอยู่ในตำบลนาสาร อำเภอพระพรหม จำนวน 337 ชุด เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดนครศรีธรรมราช

สืบเนื่องจากหย่อมความกดดันอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนล่างกำลังเคลื่อนตัวเข้าปกคลุมภาคใต้ตอนล่าง ทำให้ฝนตกอย่างต่อเนื่องในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช ส่งผลให้น้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมบ้านเรือน พืชผลทางการเกษตรของราษฎร และสิ่งสาธารณประโยชน์ได้รับความเสียหาย โดยมีนายศิริพัฒ พัฒกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช รายงานความเสียหายในภาพรวม จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้เกิดอุทกภัย วาตภัย น้ำป่าไหลหลาก มี 9 อำเภอที่ได้รับผลกระทบ คือ อำเภอฉวาง ช้างกลาง พิปูน ลานสกา พระพรหม ทุ่งสง ทุ่งใหญ่ ปากพนังและอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช รวม 46 ตำบล 172 หมู่บ้าน บ้านเรือนเสียหาย 2 หลัง ถนน 64 สาย สะพาน 7 แห่ง สถานที่ราชการ 2 แห่ง พื้นที่การเกษตร 2,000 ไร่ ประชาชนได้รับความเดือดร้อน รวม 5,929 ครัวเรือน ไม่มีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิต มูลค่าความเสียหายเบื้องต้น จำนวน 2ล้าน5แสนบาท และอยู่ระหว่างการสำรวจเพิ่มเติม

ที่มาของข่าว สำนักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก