ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จแทนพระองค์เป็นองค์ประธานเปิดงานวันคนพิการ ครั้งที่ 48 ประจำปี 2557 ณ อาคารใหม่สวนอัมพร

วันที่ลงข่าว: 30/01/15

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จแทนพระองค์เป็นองค์ประธานเปิดงานวันคนพิการ ครั้งที่ 48 ประจำปี 2557 ในวันเสาร์ที่ 15 พฤศจิกายน 2557 เวลา 09.00 น. ณ อาคารใหม่สวนอัมพร ซึ่งจัดโดยสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยฯ ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ใช้บริเวณสวนอัมพร เป็นสถานที่จัดงาน และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ พระราชทานอาหารกลางวันเลี้ยงคนพิการและผู้ที่มาร่วมงานประมาณ 4,000 คน

กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การประกาศเกียรติคุณบุคคลพิการตัวอย่าง ประจำปี 2557 การแสดงบนเวทีโดยเด็กพิการจากโรงเรียนและสถานสงเคราะห์ต่าง ๆ การจัดนิทรรศการ การสาธิตการฝึกอาชีพ การนัดพบแรงงาน การตรวจประเมินความพิการ การจดทะเบียนคนพิการ การให้บริการแนะนำปรึกษาในปัญหาด้านต่าง ๆ แก่คนพิการ การมอบของขวัญแก่คนพิการการจำหน่ายผลิตภัณฑ์และอาหารในราคาถูก ฯลฯ

ขอเชิญชวนคนพิการและประชาชนทั่วไป ร่วมงานวันคนพิการในวันเสาร์ที่ 15 พฤศจิกายนนี้ ณ บริเวณสวนอัมพร

ที่มาของข่าว สำนักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก