ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน มอบเงินสดพร้อมของใช้คนพิการให้แก่เด็กพิการ พร้อมทั้งจัดผู้ดูแล

วันที่ลงข่าว: 30/01/15

นายสุรพล พนัสอำพล ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ไปเยี่ยมเด็กชายทักษ์ดนัย จันทรบุตร อายุ 14 ปี อยู่บ้านเลขที่ 10 ครอกประดิษฐ์จองคำ ต.จองตำ อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน ซึ่งเป็นบุตรเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลศรีสังวาลย์แม่ฮ่องสอน โดยผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน มอบเงินสดส่วนตัวจำนวน 21,000 บาท และสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมกับศูนย์พัฒนาสังคมหน่วยที่ 43 จังหวัดแม่ฮ่องสอน มอบเงินสงเคราะห์ประสบปัญหาทางสังคมกรณีฉุกเฉิน จำนวน 3,000 บาท พร้อมของใช้สำหรับเด็กพิการ และให้ผู้ดูแลคนพิการตำบลจองคำช่วยดูแลอีกทางหนึ่งด้วย

ที่มาของข่าว สำนักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก