ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่ กำหนดให้บริการตรวจและผ่าตัดรักษา ผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่

วันที่ลงข่าว: 30/01/15

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่ กำหนดให้บริการตรวจและผ่าตัดรักษา ผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่ เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวันที่ 24-28 พฤศจิกายน 2557 ที่โรงพยาบาลแพร่

นายแพทย์ปิติ ทั้งไพศาล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดแพร่กล่าวว่า ทางสภากาชาดไทย โดยสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ ได้เริ่มโครงการศัลยกรรมตกแต่งแก้ไข ปากแหว่ง เพดานโหว่ และความพิการอื่น ขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2541 ได้ดำเนินการต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน มีผู้ได้รับการผ่าตัดทั่วประเทศไปแล้วกว่า 4,000 ราย และจังหวัดแพร่เป็นหนึ่งในโครงการศัลยกรรมตกแต่งแก้ไขปากแหว่ง – เพดานโหว่และความพิการอื่นๆ เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้ป่วยให้ดีขึ้น สามารถดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข เพื่อให้บริการตรวจและผ่าตัดรักษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น แก่ผู้ป่วยปากแหว่ง เพดานโหว่ และความพิการทางศัลยศาสตร์ตกแต่งๆ เช่นแผลเป็นหดรั้งที่เกิดจากไฟไหม้ น้ำร้อนลวก นิ้วติด นิ้วเกิน โดยจะให้บริการในวันที่ 24 -28 พฤศจิกายน 2557 ที่โรงพยาบาลแพร่ จังหวัดแพร่

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดแพร่ กล่าวอีกว่า ขณะนี้ได้ให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขประสานกับอาสาสมัครสาธารณสุขในแต่ละพื้นที่ดำเนินการสำรวจผู้ที่มีความพิการ หรือความผิดปกติที่มีความต้องการจะเข้าผ่าตัดรักษาคือ ผู้ป่วยปากแหว่ง เพดานโหว่รายใหม่ หรือ รายเดิมที่เคยได้รับการผ่าตัดในโครงการยิ้มสวย เสียงใส ที่มีความประสงค์จะเข้ารับการตรวจประเมินทุกกลุ่มอายุ ผู้ที่มีความผิดปกติทางนิ้วและมือ เช่น นิ้วล๊อค นิ้วติด นิ้วเกิน นิ้วติดกัน มือเบี้ยว มือติด ผู้ที่มีความผิดปกติทางใบหน้า เช่น ก้อนเนื้อ มีบาดแผลหดรั้ง มีความพิการบนใบหน้าแต่กำเนิด และผู้ที่ได้รับอุบัติเหตุจากไฟไหม้ น้ำร้อนลวก

โดยผู้ที่มีปัญหาปากแหว่ง เพดานโหว่ หรือมีความพิการอื่นๆ ขอให้แจ้งรายชื่อเพื่อเข้ารับการผ่าตัดรักษา โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น ได้ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลใกล้บ้าน ภายในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2557 นี้

ที่มาของข่าว สำนักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก