ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

กลุ่มเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษาศูนย์การศึกษาพิเศษ เครือข่ายที่ 6 จัดงานการแสดงผลงานทางวิชาการและผลการปฏิบัติงานที่เป็น Best Practice

วันที่ลงข่าว: 29/01/15

วันนี้ (9 กันยายน 2557) เวลา 09.00 น. ที่ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 6 อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี กลุ่มเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษาศูนย์การศึกษาพิเศษ เครือข่ายที่ 6 ประกอบด้วย จังหวัดลพบุรี สิงห์บุรี สระบุรี อ่างทอง ชัยนาท อุทัยธานี และพระนครศรีอยุธยา จัดกิจกรรมการแสดงนิทรรศการและคัดเลือกผลงานทางวิชาการ ผลการปฏิบัติงานที่เป็น Best Practice การจัดการเรียนร่วมและเรียนรวม ระดับกลุ่มเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษา ศูนย์การศึกษาพิเศษ เครือข่ายที่ 6 ประจำปี 2557 โดยได้รับเกียรติจาก นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี มาเป็นประธานในพิธีเปิด ซึ่งกิจกรรมครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจ ให้กับผู้บริหาร คณะครู เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในโรงเรียนที่จัดการเรียนร่วมและเรียนรวมในกลุ่มเครือข่ายที่ 6 และเป็นการเผยแพร่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้โรงเรียนเครือข่ายที่เกี่ยวข้องได้ศึกษาและได้แนวคิดที่ดีซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนานักเรียนพิการต่อไป

ในการจัดกิจกรรมการแสดงนิทรรศการและคัดเลือกผลงานทางวิชาการ ผลการปฏิบัติงานที่เป็น Best Practice การจัดการเรียนร่วมและเรียนรวมฯในครั้งนี้ มีผลงานที่ผ่านการคัดเลือกในระดับจังหวัดทั้ง 7 จังหวัด จังหวัดละ 8 ผลงาน รวมผลงาน Best Practice ที่เข้ารับการคัดเลือกในระดับกลุ่มเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษาศูนย์การศึกษาพิเศษ เครือข่ายที่ 6 ในวันนี้ รวมทั้งสิ้น 56 ผลงาน ในโอกาสนี้ ประธานได้มอบเกียรติบัตรแก่คณะกรรมการคัดเลือกฯ Best Practice ระดับกลุ่มเครือข่ายที่ 6 จำนวน 12 คน และโรงเรียน บุคลากร และคณะครู ที่นำเสนอผลงานที่เป็น Best Practice จำนวน 56 หน่วยงานด้วย

ที่มาของข่าว สำนักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก