ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย มอบถุงยังชีพพระราชทาน แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี

วันที่ลงข่าว: 29/01/15

วันนี้ ( 28 ก.ค. 57 ) เวลา 09.30 น. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาธินัตดามาตุ ทรงพระกรุณาโปรดฯ ให้พลอากาศเอก อนุพันธ์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา เป็นผู้แทนพระองค์ประกอบพิธีอัญเชิญถุงยังชีพพระราชทาน ณ ที่ว่าการอำเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี อัญเชิญถุงยังชีพพระราชทานแก่ผู้ประสบอุทกภัย 700 ชุด ถวายถุงยังชีพพระราชทานแด่พระภิกษุสงฆ์ 25 ชุด อัญเชิญถุงยังชีพพระราชทานมอบแก่คนชรา คนพิการ 25 ชุด มอบผงทำน้ำดื่มให้กับรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี จากนั้นเดินทางไป ณ ที่ว่าการอำเภอตาลสุม จังหวัดอุบลราชธานี ประกอบพิธีอัญเชิยถุงยังชีพพระราชทาน แก่ผู้ประสบอุทกภัย 700 ชุด ถวายถุงยังชีพพระราชทานแด่พระภิกษุสงฆ์ 25 ชุด อัญเชิญถุงยังชีพพระราชทานมอบแก่คนชรา คนพิการ 25 ชุด มอบผงทำน้ำดื่มให้กับนายอำเภอตาลสุม

สำหรับจังหวัดอุบลราชธานีได้รับผลกระทบจากอิทธิพลพายุใต้ฝุ่นรามสูร และลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังแรงพัดปกคลุมประเทศไทย ส่งผลให้ฝนตกหนักระหว่างวันที่ 21-23 กรกฎาคม 2557 มีพื้นที่ถูกน้ำท่วม 10 อำเภอ 366 ตำบล 154 หมู่บ้าน 11,337 ครัวเรือน อพยพ 20 ครัวเรือน น้ำท่วมบ้านเรือน 726 หลัง นอกจากนี้ถนน วัด โรงเรียน พื้นที่การเกษตรได้รับความเสีหายด้วย ประชาชนผู้ประสบภัยทราบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณที่ได้รับถุงยังชีพพระราชทานจากมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทยในครั้งนี้

ที่มาของข่าว สำนักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก