ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

จังหวัดพิษณุโลก จัดทำโครงการสถานีปันน้ำใจ ช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสทางสังคม

วันที่ลงข่าว: 29/01/15

นายวิทูรัช ศรีนาม รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก นางกัญฐญาณ์ ภู่สวาสดิ์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ให้การต้อนรับ นางสาวทิพยวดี มลิซ้อน ประธานโครงการสำนึกคุณ พร้อมคณะ ที่ได้เดินทางขอเข้าพบ ในการพูดคุยปรึกษา รับฟังแนวทางการจัดทำโครงการสถานีปันน้ำใจ ตามนโยบายและแนวทางการปฏิบัติราชการของผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก

นายวิทูรัช ศรีนาม รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก กล่าวว่า โครงการสถานีปันน้ำใจ เป็นแนวคิดของ ผู้ว่าราชการจังหวัด ที่ให้ความสำคัญกับผู้ด้อยโอกาสทางสังคม รวมถึงผู้ขาดโอกาสที่จะเข้าถึงการบริการขั้นพื้นฐานของรัฐ ซึ่งผู้ด้อยโอกาสหรือผู้อยู่ในสภาวะยากลำบาก หรือผู้ประสบปัญหาความเดือดร้อน มีหลากหลายแตกต่างกันไปตามสถานการณ์ทางสังคม และได้มีข่าวปรากฏตามสื่อมวลชนต่างๆ อยู่เป็นประจำ ทั้งผู้ด้อยโอกาสที่เป็นเด็ก ผู้สูงอายุ คนพิการ ประสบปัญหาถูกทอดทิ้ง ยากจน และพบว่าหลายรายมีปัญหาซ้ำซ้อน ที่ต้องอาศัยหลายหน่วยงานเข้าไปให้การช่วยเหลือ ซึ่งจังหวัดพิษณุโลกมีความห่วงใยผู้ด้อยโอกาสและต้องการให้มีการช่วยเหลืออย่างเป็นระบบ เพื่อผู้ด้อยโอกาสในแต่พื้นที่ได้รับการดูแลและการช่วยเหลือด้วยความรวดเร็ว จึงได้จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ในเครือข่ายสังคมชุมชนออนไลน์ หรือ Social Network เป็นช่องทางติดต่อประสานงานและจัดหาผู้สนับสนุน เพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสทางเพจเฟชบุค โดยใช้ชื่อว่า สถานีปันน้ำใจ

โดย ผู้สนใจสามารถกดถูกใจ เพจดังกล่าวและติดตามข้อมูลของผู้ด้อยโอกาสที่ต้องการขอความช่วยเหลือในด้านต่างๆ และหากผู้ใดประสงค์จะให้ความช่วยเหลือสามารถแสดงความคิดเห็น ในภาพของรายที่ต้องการให้ความช่วยเหลือ ในเพจเฟสบุ๊ค ดังกล่าวได้

ที่มาของข่าว สำนักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก