ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ หารือคณะทำงานศึกษาและจัดทำข้อเสนอแนะด้านกฎหมายในการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์

วันที่ลงข่าว: 29/01/15

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ หารือคณะทำงานศึกษาและจัดทำข้อเสนอแนะด้านกฎหมายในการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พร้อมนำผลการหารือเสนอให้คณะรักษาความสงบแห่งชาติพิจารณา

นายวิเชียร ชวลิต ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เปิดเผยภายหลังเข้าร่วมประชุมคณะทำงานศึกษาและจัดทำข้อเสนอแนะด้านกฎหมายในการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ โดยมีพลตำรวจเอกชัชวาลย์ สุขสมจิตร์ อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ นักวิชาการ และผู้แทนจากหน่วยงานเกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ว่า หลังจากมีการประชุมหารือเพื่อแก้ข้อกฎหมายที่จะทำให้การบังคับใช้ หรือการดูแลปัญหาการค้ามนุษย์สามารถเกิดผลสัมฤทธิ์ในเชิงกฎหมาย ซึ่งกฎหมายที่ใช้อยู่ในปัจจุบันพบว่าไม่มีบทบังคับเรื่องการเอาผิดผู้ประกอบการ และสถานประกอบการที่กระทำความผิดเกี่ยวกับการค้ามนุษย์ กรณีที่ไม่ได้อยู่ในเงื่อนไขที่ชัดเจนว่าร่วมกระทำผิดก็ไม่สามารถดำเนินคดีได้ นอกจากนี้ยังหารือเรื่องการเพิ่มบทลงโทษผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับการค้ามนุษย์ อาทิ กรณีผู้กระทำผิดแม้ไม่มีเจตนาจะให้ผู้เสียหายพิการตลอดชีวิต แต่มีผลให้ผู้เสียหายพิการตลอดชีวิตหรือเสียชีวิต ก็จะถูกลงโทษมากกว่าหรือมีอัตราโทษที่สูงกว่า เพื่อให้ผู้ที่กระทำผิดเกรงกลัวกฎหมายบทลงโทษมากขึ้น ซึ่งหลังจากนี้คณะทำงานฯ จะนำผลการหารือในที่ประชุมครั้งนี้ไปเสนอให้คณะรักษาความสงบแห่งชาติ หรือ คสช. พิจารณา หาก คสช.เห็นว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องเร่งด่วนให้ประกาศเป็นคำสั่งของ คสช. แต่หากเห็นว่าสามารถแก้กฎหมายได้โดยผ่านสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) จะเสนอตามข้อแนะนำต่อไป

ที่มาของข่าว สำนักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก