ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

ไทยเล็งพัฒนาเป็นจุดศูนย์กลางผลิตบุคลากรแพทย์

วันที่ลงข่าว: 29/01/15

ประธานสมาคมโรงพยาบาลอาเซียน สนับสนุนประเทศไทยเป็นศูนย์กลางผลิตบุคลากรแพทย์ป้อนอาเซียน ด้วยจุดเด่นจำนวนสถาบันการศึกษาผลิตแพทย์มากถึง ๒๒ แห่งที่ได้รับความเชื่อถือ

นายเฉลิม หาญพาณิชย์ ประธานสมาคมโรงพยาบาลแห่งอาเซียน เปิดเผยว่า ต้องการให้รัฐบาลผลักดันไทยเป็นศูนย์กลางผลิตบุคลากรทางการแพทย์ให้ประเทศอาเซียนโดยเฉพาะกลุ่มประเทศซีแอลเอ็มวี กัมพูชา ลาว พม่า และเวียดนาม ซึ่งเทคโนโลยีการแพทย์ยังไม่ก้าวหน้า ในขณะที่ไทยมีความโดดเด่นเรื่องผลิตบุคลากรการแพทย์ มีมหาวิทยาลัยที่เปิดสอนสาขาการแพทย์ ๒๒ แห่งและได้รับความเชื่อถือจากประเทศเพื่อนบ้านมาก

“การเป็นศูนย์กลางดังกล่าว จะเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจโรงพยาบาลไทย เมื่อมีบุคลากรการแพทย์อาเซียนมาเข้ารับการฝึกอบรมในไทย และจบการศึกษาแล้ว ต้องการเลือกโรงพยาบาลทำงาน จะสนใจเลือกโรงพยาบาลของไทยมากขึ้น เพราะผูกพันจากการมาศึกษา และจะเอื้อประโยชน์ให้โรงพยาบาลไทยที่ต้องการไปขยายธุรกิจในประเทศเพื่อนบ้าน หาบุคลากรง่ายขึ้น” นายเฉลิมกล่าว

ประธานสมาคม ฯ กล่าวในตอนท้ายว่า สมาคมโรงพยาบาลแห่งอาเซียนเพิ่งได้รับการจัดตั้งขึ้น เน้นเตรียมพร้อมการแพทย์สำหรับ ๑๐ ประเทศสมาชิกอาเซียน ในการวางแนวทางผลักดันให้โรงพยาบาลอาเซียนเป็นเครือข่ายกันชัดเจนขึ้น โดยประเทศที่เทคโนโลยีทันสมัยกว่ารับส่งต่อคนไข้จากประเทศที่ยังขาดแคลน เช่น สิงคโปร์รับส่งต่อจากอินโดนีเซีย ไทยรับจากพม่า ลาว กัมพูชา และเวียดนาม ส่วนกรณีเคลื่อนย้ายบุคลากรการแพทย์เสรีอาเซียนนั้น ประธานสมาคม ฯ เชื่อว่า จะเข้ามาทำงานในไทยมากกว่าไทยเคลื่อนย้ายออกไป

ที่มาของข่าว www.dlfeschool.in.th/ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๗
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก